URODAY 3G SAŞE KT

URODAY’i aç kamına alınız (yemeklerden 2-3 saat sonra).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

URODAY gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır. Sadece doktor kontrolünde ve annenin alacağı faydanın fetüs(TÖ: cenin / İNG:fetus)e verilecek zarardan daha fazla olması halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

URODAY’i emzirme sırasında kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

URODAY’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

URODAY içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intolerans(TÖ: ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük / İNG:intolerance)ınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

URODAY ile birlikte mide bağırsak kanal hareketliğini artıran ilaçlar kullanıldığında sindirim hızlanır, URODAY’in etkinliği düşer.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fosfomisin trometamol etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Urocare 3g Saşe KÜB
Monurol Saşe-KUB
Fosfone 3 g Oral Çözelti İçin Granül İçeren Saşe KÜB
Dispari 3g Saşe KÜB
Zeronat 3g Saşe KÜB

Kullanım Talimatları
Urocare 3g Saşe KT
Monurol Saşe-KT
Fosfone 3 g Oral Çözelti İçin Granül İçeren Saşe KT
Dispari 3g Saşe KT
Zeronat 3g Saşe KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.