Testogel 50 mg Transdermal Jel İçeren Şase-KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.    BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TESTOGEL® 50 mg transdermal jel içeren saşe

2.    KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler:

Bir adet 5 g tek dozluk TESTOGEL® saşe, 50 mg testosteron içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.    FARMASÖTİK FORM

Transdermal jel içeren saşe.

Saşede transparan veya hafif opelesan renksiz jel.

4.    KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1    Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

Testosteron yetmezliğinin klinik muayene ve biyokimyasal testler ile kesinleştirilmiş olduğu erkek hipogonadizminde testosteron replasman tedavisi (bkz. uyarılar ve önlemler).

4.2    Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama şekli:

Haricen sürülerek uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

TESTOGEL®’ in çocuklarda kullanımı endike değildir ve 18 yaşın altında erkeklerde klinik çalışmalar yapılmamıştır.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Testosteron etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Sustanon ampul 250 mg-KÜB
Nebido 250mg/ml Ampul-KÜB
Testogel 50 mg Transdermal Jel İçeren Şase-KÜB

Kullanım Talimatları
Sustanon ampul 250 mg-KT
Nebido 250mg/ml Ampul-KT
Testogel 50 mg Transdermal Jel İçeren Şase-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.