Testogel 50 mg Transdermal Jel İçeren Şase-KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1.    BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

TESTOGEL® 50 mg transdermal jel içeren saşe

2.    KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler:

Bir adet 5 g tek dozluk TESTOGEL® saşe, 50 mg testosteron içerir.

Yardımcı maddeler:

Yardımcı maddeler için bölüm 6.1’e bakınız.

3.    FARMASÖTİK FORM

Transdermal jel içeren saşe.

Saşede transparan veya hafif opelesan renksiz jel.

4.    KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1    Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

Testosteron yetmezliğinin klinik muayene ve biyokimyasal testler ile kesinleştirilmiş olduğu erkek hipogonadizminde testosteron replasman tedavisi (bkz. uyarılar ve önlemler).

4.2    Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama şekli:

Haricen sürülerek uygulanır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Pediyatrik popülasyon:

TESTOGEL®’ in çocuklarda kullanımı endike değildir ve 18 yaşın altında erkeklerde klinik çalışmalar yapılmamıştır.

Geriyatrik popülasyon:

Önerilen doz; tercihen sabahları hemen hemen aynı saatte günde bir kere uygulanan 5 g jel (50 mg testosteron)’dir. Günlük doz; hekim tarafından, hastaların klinik ve laboratuvar cevabına göre, günde 10 g jeli aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Doz ayarlaması 2.5 g jel aralıkları ile yapılmalıdır.

Uygulama hasta tarafından, iki omuz, iki kol veya karın üzerinde temiz, kuru ve sağlıklı cilde yapılmalıdır.

Saşe açıldıktan sonra, tüm içeriği çıkarılmalı ve hemen cilde uygulanmalıdır. Jel ince bir tabaka olarak cilde hafifçe yayılmalıdır. Jeli cilde sürerek yedirmeye çalışmak gerekli değildir. Giyinmeden önce en az 3-5 dakika kurumaya bırakılmalıdır. Uygulamadan sonra elleri su ve sabunla yıkayınız.

Jelin içerdiği yüksek alkol miktarı lokal(TÖ: lokal , bölgesel / İNG:local) tahrişe neden olabileceği için genital bölgelere uygulamayınız.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8

Testosteron etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Sustanon ampul 250 mg-KÜB
Nebido 250mg/ml Ampul-KÜB
Testogel 50 mg Transdermal Jel İçeren Şase-KÜB

Kullanım Talimatları
Sustanon ampul 250 mg-KT
Nebido 250mg/ml Ampul-KT
Testogel 50 mg Transdermal Jel İçeren Şase-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.