Steradin 4 mg/4 ml IV İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul-KT

KULLANMA TALİMATI STERADİN 4mg/4ml IV İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır.

Etkin madde. Her ampul 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum metabisülfit, ve enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)luk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. STERADIN nedir ve ne için kullanılır?

2. STERADlN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. STERADIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. STERADlN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. STERADİN nedir ve ne için kullanılır?

STERADIN hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır. STERADIN 10 adet 4 ml çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak norepinefrin bitartarat içerir.

STERADIN çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır. STERADIN aşağıdaki acil durumlarda kullanılır;

- Akut hipotansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)(TÖ: düşük tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) / İNG:hypotension) durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.

2. STERADİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler STERADİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•    Norepinefrine veya STERADIN’in içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında.

   Hipertansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Norepinefrin bitartarat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Steradin 4 mg/4 ml IV İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul-KUB

Kullanım Talimatları
Steradin 4 mg/4 ml IV İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.