Sinegra 100 mg Film Tablet- KT

KULLANMA TALİMATI

SİNEGRA 100 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: 100 mg sildenafil’e eşdeğer 140.48 mg sildenafil sitrat

Yardımcı maddeler: Dibazik kalsiyum fosfat anhidrat, mikrokristalin selüloz pH 102, kroskarmelloz sodyum, aerosil 200, magnezyum stearat, opadry II blue.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. îlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SİNEGRA nedir ve ne için kullanılır?

2. SİNEGRA ’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. SİNEGRA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. SİNEGRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. SİNEGRA nedir ve ne için kullanılır?

•    SİNEGRA film tabletler, 100 mg sildenafıl’e eşdeğer 140.48 mg sildenafıl sitrat içeren, bir yüzünde 45 derece eğimli ok işareti bulunan mavi, kare biçimli tablet olarak 4 film tablet içeren ambalajlar halinde sunulmaktadır.

•    SİNEGRA fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir.

• SİNEGRA sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme (ereksiyon) oluşmasına yardım eder. Sertleşme sorununuz yoksa SİNEGRA kullanmamalısınız. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite(TÖ: etkinlik / İNG:activity) için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır. SİNEGRA kadınların kullanımı için değildir.

2. SİNEGRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Sildenafil Sitrat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Viagra 50 mg Ağızda Dağılan Tablet-KÜB
VULGAR 25 MG FİLM TABLET KÜB
VULGAR 50 MG FİLM TABLET KÜB
VULGAR 100 MG FİLM TABLET KÜB
Vigrande 100 mg Film Tablet-KUB
Vigrande 25 mg Film Tablet-KUB
Vigrande 50 mg Film Tablet-KUB
Egira 50 mg Film Tablet-KUB
Egira 25 mg Film Tablet-KUB
Egira 100 mg Film Tablet-KUB

Kullanım Talimatları
Viagra 50 mg Ağızda Dağılan Tablet-KT
VULGAR 100 MG FİLM TABLET KT
VULGAR 25 MG FİLM TABLET KT
VULGAR 50 MG FİLM TABLET KT
Vigrande 100 mg Film Tablet-KT
Vigrande 25 mg Film Tablet-KT
Vigrande 50 mg Film Tablet-KT
Egira 50 mg Film Tablet-KT
Egira 25 mg Film Tablet-KT
Egira 100 mg Film Tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.