Simponi 50 mg Pen Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem KT

Kullanmanız gerekenden daha fazla SIMPONI kullandıysanız

SIMPONI’yi fazla kullanırsanız veya size fazla verilirse (bir defada çok fazla doz enjekte etmek veya enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)u normalden daha sık uygulamak suretiyle), hemen doktorunuzla veya eczacınızla temasa geçiniz. Boş bile olsa ilacın dış kutusunu daima yanınızda bulundurunuz.

SIMPONI’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SIMPONI kullanmayı unuttuysanız

SIMPONI enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)unu planlanmış olan tarihte yapmayı unuttuysanız, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu enjekte ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Daha sonraki dozu:

• Eğer unutulan doz ile bir önceki uygulanan dozun arasında geçen süre 2 haftadan fazla değilse, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu enjekte ediniz ve tedavi takviminize bağlı kalınız.

• Eğer unutulan doz ile bir önceki uygulanan dozun arasında geçen süre 2 haftadan fazla ise, hatırlar hatırlamaz unutulan dozu enjekte ediniz ve bir sonraki dozunuzu ne zaman almanız gerektiğine dair doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Eğer ne zaman yapmanız gerektiğinden emin değilseniz, doktorunuzla veya eczacınızla temasa geçiniz.

SIMPONI ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer SIMPONI tedavisini durdurmayı düşünüyorsanız, öncelikle doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

Bu ilacın kullanımına dair herhangi başka bir sorunuz varsa, doktorunuz veya eczacınızla temasa geçiniz.

4.    Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SIMPONI nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bazı hastalarda ciddi yan etkiler görülebilir ve tedaviye ihtiyaç duyabilirler. Yan etkiler son enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)dan sonraki aylarda görülebilir.

Yan etkiler, aşağıda tanımlanan belirli sıklıklar ile meydana gelebilir:

Çok yaygın (10 hastada 1 kişiden fazla görülen)

Yaygın (100 hastada 1 ila 10 kişide görülen)

Yaygın olmayan (1000 hastada 1 ila 10 kişide görülen)

Seyrek (10000 hastada 1 ila 10 kişide görülen)

Çok seyrek (10000 hastada 1 kişiden az görülen)

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Aşağıdaki yan etkiler, SIMPONI tedavisine eşlik etmiştir:

Çok yaygın yan etkiler:

• Üst solunum yolu enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları, boğaz ağrısı veya ses kısıklığı, burun akıntısı Yaygın yan etkiler:

• Doktorunuz tarafından yapılmış kan testleri esnasında bulunan anormal karaciğer testi sonuçları (artmış karaciğer enzimleri)

• Baş dönmesi

• Baş ağrısı

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Golimumab etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Simponi 50mg PEN Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem KUB
Simponi 50 mg Pen Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem KUB

Kullanım Talimatları
Simponi 50mg PEN Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem KT
Simponi 50 mg Pen Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Kullanıma Hazır Kalem KT

One Comment

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.