Recoside 4 mg/2 ml IM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

RECOSİDE® 4 mg/2 ml IM enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection) için çözelti içeren ampul

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Tiyokolşikosid    4 mg

Yardımcı maddeler:

Sodyum Klorür    16.80 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Ampul

Açık sarı renkli, berrak çözelti

4. KLİNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)ları:

Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)atik tedavisinde endikedir.

4.2 Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Yetişkinler:

Günde 2 defa 1 ampul (4 mg) I.M. uygulanır.

Şiddetli kas kramplarında tedaviye günde 2 defa intramüsküler(TÖ: Kas içi / İNG:intramuscular) uygulanan 1 ampul (4 mg) ile başlanır.

Ampul form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)u ile önerilen tedavi süresi 3-5 gündür. Gerekirse tedavi 5-7 gün, oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) olarak günde 2 defa 2 kapsül (8 mg) ile sürdürülür.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Tiyokolşikosid etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Megaflex 50/8 mg MR Kapsül KÜB
Redemus 4mg/2ml IM Ampul-KUB
Adeleks 4 mg/2 ml IM Ampul-KÜB
Recoside 4 mg Film Tablet- KUB
Tiyozid 4 mg Tablet KÜB
Tiyozid 8 mg Tablet KÜB
Merdex Duo Topikal Jel KÜB
Merdex Duo Topikal Sprey KÜB
Semptal Duo Topikal Jel KÜB
Semptal Duo Topikal Sprey KÜB

Kullanım Talimatları
Megaflex 50/8 mg MR Kapsül KT
Redemus 4mg/2ml IM Ampul-KT
Adeleks 4 mg/2 ml IM Ampul-KT (Mefar)
Adeleks 4 mg/2 ml IM Ampul-KT (Mustafa Nevzat)
Recoside 4 mg Film Tablet- KT
Tiyozid 4 mg Tablet KT
Tiyozid 8 mg Tablet KT
Merdex Duo Topikal Jel KT
Merdex Duo Topikal Sprey KT
Semptal Duo Topikal Jel KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.