Raneks 20 mg Enterik Tablet KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RANEKS 20 mg enterik tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

18.85 mg rabeprazole eşdeğer, 20 mg rabeprazol sodyum.

Yardımcı maddeler:

Sodyum nişasta glikolat 5 mg Yardımcı maddeler için 6.1.’ e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enterik tablet

Yuvarlak, bikonveks, sarı renkli, enterik kaplı tablet.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

RANEKS tablet, aşağıdaki hastalıkların tedavisinde endikedir:

• Aktif duodenal ülser

• Aktif benign(TÖ: iyi huylu, selim / İNG:benign) mide ülseri

• Semptomatik erozif ya da ülseratif gastro-özofajiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığı (GÖRH)

• Gastro-özofajiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığının uzun dönemli tedavisi (GÖRH idame(TÖ: İdame, devam ettirme / İNG:maintaince))

• Orta derecede ile çok şiddetli gastro-özofajiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığının semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)atik tedavisi (semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)atik GÖRH)

• Zollinger-Ellison Sendromu

RANEKS tablet ayrıca, uygun antibakteriyel(TÖ: Bakterilere karşı etkili / İNG:antibacterial) terapötik(TÖ: tedavi edici / İNG:therapeutic) tedavi rejimleriyle kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination) halinde, peptik ülser hastalarında Helicobacter pylori eradikasyonu için de endikedir. (bkz. bölüm 4.2.)

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

Pozoloji, Uygulama sıklığı ve süresi, Uygulama şekli

Erişkinler/yaşlılar:

Aktif Duodenal Ülser ve Aktif Benign Gastrik Ülser: Hem aktif duodenal ülser, hem de aktif benign(TÖ: iyi huylu, selim / İNG:benign) gastrik(TÖ: mideye ait, midede bulunan / İNG:gastric) ülserde önerilen oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) doz, günde bir kez sabahları alınmak üzere 20 mg’dır.

Aktif duodenal ülseri olan hastaların çoğu, dört hafta içinde iyileşirler. Bununla birlikte az sayıda hastada iyileşmenin sağlanması için ikinci bir dört haftalık tedavi gerekebilir. Aktif benign(TÖ: iyi huylu, selim / İNG:benign) gastrik(TÖ: mideye ait, midede bulunan / İNG:gastric) ülseri olan hastaların çoğu altı haftada iyileşirler. Bununla birlikte, yine az sayıda hastada iyileşmenin sağlanması için ikinci bir altı haftalık tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Erozif ya da Ülseratif Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığı (GÖRH): Bu hastalıkta önerilen oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) doz, dört ile sekiz hafta boyunca günde bir kez 20 mg’dır.

Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığının Uzun Dönemli Tedavisi (GÖRH idame(TÖ: İdame, devam ettirme / İNG:maintaince)): Uzun dönemli tedavide, hastanın yanıtına göre günde bir adet 10 mg veya 20 mg idame(TÖ: İdame, devam ettirme / İNG:maintaince) dozu kullanılabilir.

Orta Derece ile Çok Şiddetli Gastro-Özofajiyal Reflü Hastalığının Semptomatik Tedavisi (semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)atik GÖRH): Özofajiti olmayan hastalarda günde bir defa 10 mg. Eğer dört hafta sonunda semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom) kontrolü sağlanamazsa, hastanın yeniden muayenesi ve değerlendirilmesi gerekir. Semptomlar giderildikten sonraki dönemde, ihtiyaç hissedildiğinde günde tek doz 10 mg kullanılarak semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom) kontrolü sağlanabilir.

Zollinger-Ellison Sendromu: Erişkinler için önerilen başlangıç dozu, günde bir kez 60 mg’dır. Doz, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre 120 mg/gün’e kadar arttırılabilir. 100 mg/gün’e kadar dozlar, günlük tek doz şeklinde verilebilir. 120 mg/gün’lük dozlar, günde iki kez 60 mg şeklinde, bölünmüş dozlar olarak uygulanabilir.

Tedaviye, klinik açıdan endike olduğu sürece devam edilmelidir.

H. Pylori Eradikasyonu: H. pylori enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)u olan hastalarda eradikasyon tedavisi uygulanmalıdır. Aşağıdaki kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination)un yedi gün süreyle kullanılması tavsiye edilmektedir:

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rabeprazol Sodyum etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Derazol DDR 25 mg Kapsül KÜB
RAZOGEN 20MG ENTERİK TABLET KÜB
Rabecomb 20/30mg MR Kapsül KUB
Rabecomb 20/10mg Kapsül KUB
Rabby-D10 mg Enterik Kaplı Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Derazol DDR 25 mg Kapsül KT
RAZOGEN 20MG ENTERİK TABLET KT
Rabecomb 20/30mg MR Kapsül KT
Rabecomb 20/10mg Kapsül KT
Rabby-D10 mg Enterik Kaplı Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.