Protopic %0.1 pomad, 30 g -KT

Ürünün piyasaya verilmesinden itibaren PROTOPK pomad kullanan birkaç hastada kötü huytu n’imîirler (örn. cilı veya lenfoma) bildirilmiştir. Ancak. PROTOPIC pomad tedavisi ile bağlantısı bu ¿amana kadarki mevcuf veriler ışığında kesinleşmemiştir veya aksi ispat edilmemiştir

bğ&ı bu kullu/n no talimatında bahsi geçmeyen herhangi hır yon o iki ile karşılaşırsam, doktorunuzu veya ecıaamzı bilgilendiriniz.

5. PKOf OPIC’in suklanmuM

l’ROTOPIC 7 çocukların göremeyeceği erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayımz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu ularuk kullanınız-.

Ambalajdaki san kullanma tarihinden sonra PROTOPK I kullanmayım:

Eğer üründe vc/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PROTOPIC t kullanmayınız

ilaçlar atıksu veya ev atığı şeklinde atılmamalıdır Kullanılmayacak ilaçların atıimımnı eczacınıza danışınız Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır

Ruhsat sahibi:    Astellas    Pharma    İla«;    Ticaret    ve    Sanayi    A.Ş.

Tckstilkent Koza Plaza A Blok Kat: 16 No: 60 3423.5 l;sonler, İstanbul Tel:    (0212)440    08 00

Faks: (0212)438 V» 71

imalatçı:    Astellas    lreland    Co.    Ltd..    Killerdin, Cu. Kerry, İrlanda

Bu kullanma talimatı 14; /2/201U tarihinde onaylanmıştır

l’ROTOPIC %U.I pomad    6/6

1

Göz veya muxöz membran(TÖ: zar / İNG:membrane)larla (burun veya ağız içi) temasından kaçınınız.

Takrolimus monohidrat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Oligma 5mg Kapsül KÜB
Oligma 1mg Kapsül KÜB
Oligma 0.5mg Kapsül KÜB
Lemus 5mg Kapsül KÜB
Lemus 1mg Kapsül KÜB
Protopic %0.03 pomad, 30 g -KÜB

Kullanım Talimatları
Oligma 5mg Kapsül KT
Oligma 1mg Kapsül KT
Oligma 0.5mg Kapsül KT
Lemus 5mg Kapsül KT
Lemus 1mg Kapsül KT
Protopic %0.03 pomad, 30 g-KT
Protopic %0.1 pomad, 30 g -KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.