Protinum 40 mg enterik tablet-KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

PROTİNUM® 40 mg enterik tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Pantaprazol    40 mg (45,1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat olarak)

Yardımcı maddeler:

Sodyum karbonat    10,00 mg

Mannitol (E 421)    52.900 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Enterik kaplı tablet

Açık sarı ya da krem renkli, enterik kaplı, oval tabletler

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki adölesanlarda:

Gastroözafagiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığının tedavisinde kullanılır.

Erişkinlerde:

• H.pylori (Helicobacter pylori)’nin neden olduğu duodenal ve gastrik(TÖ: mideye ait, midede bulunan / İNG:gastric) ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine(TÖ: birleşik / İNG:combined) olarak,

• Peptik ülserde (duodenal ülser ve gastrik(TÖ: mideye ait, midede bulunan / İNG:gastric) ülser),

• Orta ve ileri derecede özafagiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığında,

• Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyon(TÖ: salgı / İNG:secretion)lu durumlarda kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Erişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki adölesanlarda

Gastroözafagiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığında Her gün 1 tablet PROTİNUM® alınır. Özellikle diğer tedavilere cevap vermeyen bireysel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir. (günlük 2 tablet PROTİNUM® alınır.) Gastroözafagiyal reflü(TÖ: Reflü (Geri kaçma) / İNG:reflux) hastalığının tedavisinde genellikle 4 haftalık bir periyod gereklidir. Eğer bu süre yeterli değilse, takip eden 4 hafta içerisinde iyileşme gözlenecektir.

Erişkinler:

Uygun iki antibiyotikle kombine(TÖ: birleşik / İNG:combined) olarak H.Pylori eradikasyonunda

Hekim tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıdaki bilgiler göz önüne alınır. Belirtilen kurallara uyulmadığı takdirde istenen etki görülmeyebilir. Gastrik ve duodenal ülserli H. pylori pozitif hastalarda, etkenin tamamen ortadan kaldırılması için kombine(TÖ: birleşik / İNG:combined) tedavi uygulanmalıdır. H. pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre aşağıdaki kombinasyon(TÖ: birlikte kullanım / İNG:combination)lar önerilebilir:

a) Günde 2 defa 1 PROTİNUM® 40 mg Enterik Kaplı Tablet + Günde 2 defa 1000 mg amoksisilin

+ Günde 2 defa 500 mg klaritromisin

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pantaprazol etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Protinum 40 mg enterik tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Protinum 40 mg enterik tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.