Paxera 30mg Film Tablet-KT

• Kanncalanma, elektrik şoku hissi ve kulaklarda kalıcı gürültü (kulak çınlaması)

• Yoğun rüyalan kapsayan uyku bozukluklan

• Huzursuzluk hissi

• Baş ağnsı

PAXERA tedavisi kesildiğinde gözlenen yaygın olmayan belirtiler

• Huzursuz veya tedirgin hissetmek

• Hasta hissetmek (bulantı)

• Titreme

• Zihin bulanıklığı

• Terleme

• İshal

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. PAXERA®’nın saklanması

PAXERA® yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız ve kuru bir yerde saklayınız. Kullanım süresi dolmuş veya artık kullanmadığınız ilaçlarınızı imha ediniz. İlaçlarınızı, doktor veya eczacınızın önerdiği biçimde imha ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra PAXERA® ‘yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PAXERA®’yı kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi

Dilaver Sokak No:4

34418 Oto Sanayi – 4. Leven(TÖ: ven (toplardamar) / İNG:vein)t/İstanbul

Tel: 0212 316 78 00

Faks: 0212 316 78 78

Üretici:

Ali Raif İlaç San. A.Ş.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad II.Kısım No:228 34306 İkitelli/İstanbul Tel:0212 413 04 00 Faks:0212 549 25 50

Bu kullanma talimatı tarihinde onaylanmıştır.

1

Titreme

• Ani kontrol edilemeyen düzensiz hareketler

• Kas tutulması

• Devamlı hareket etme hissi

• Çok tedirgin veya sinirli hissetme

• Sıcak veya terli hissetmek

• Kalp hızında artış

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Paroksetin HCL etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Paxera 10mg Film Tablet-KÜB
Paxera 30mg Film Tablet-KÜB
Paxera 40mg Film Tablet-KÜB
Paxera 20mg Film Film Tablet-KÜB
As-Paroks 20 mg Film Tablet KÜB
As-Paroks 30 mg Film Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Paxera 30mg Film Tablet-KT
Paxera 10mg Film Tablet-KT
Paxera 40mg Film Tablet-KT
Paxera 20mg Film Film Tablet-KT
As-Paroks 20 mg Film Tablet KT
As-Paroks 30 mg Film Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.