Paxera 30mg Film Tablet-KT

Yaygın olmayan yan etkiler

• Vücudunuzda kolayca çürük oluşması veya deride ve ağız gibi nemli alanlarda alışılmadık kanamalar

• Zihin bulanıklığı

• Halüsinasyonlar (Gerçek olmayan görüntüler, hayaller görme ya da gerçek olmayan sesler duyma)

• Yüz dahil bütün vücutta kontrol edilemeyen kas hareketleri, titreme

• Göz bebeğinin büyümesi

• Kalp atışınızın (nabız) hızlanması

• Düşük kan basıncı (uzanma veya oturma pozisyonundan kalkınca sersemlik(TÖ: Sersemlik, / İNG:dizziness), baş dönmesi veya baygınlık)

• Deride döküntülü kızarıklık

• İdrarını yapamama

• İdrar tutamama (Kontrol edilemeyen idrar kaçırma)

• Kan basıncında geçici artış veya düşüş

Seyrek yan etkiler

• Huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramama (akatizi(TÖ: yerinde duramama hali / İNG:acathisia))

• Kontrol edilemeyen heyecan, davranış veya abartılı hareketlilik (mani(TÖ: taşkınlık nöbeti / İNG:mani)k atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack))

• Nöbetler

• Bacakları hareket ettirmek için karşı konulamayan dürtü (huzursuz bacak sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u)

• Kadınlarda ve erkeklerde göğüsten anormal süt salgılanması

• Bradikardi

• Artralji, miyalji(TÖ: Kas ağrısı / İNG:Myalgia)

• Çoğunlukla 50 yaş ve üstü S SRİ (Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) ve TSA’ları (Trisiklik Antidepresanlan) alan hastalarda kemik kırığı riskinde artış olduğu gösterilmektedir. Buna neden olan mekanizma bilinmemektedir

Kan testlerinde gözlenen seyrek yan etkiler

• Kanda sodyum düzeyinin azalması (özellikle yaşlılarda)

• Karaciğer enzimlerinde artış

• Prolaktin isimli hormonda artış

Çok seyrek yan etkiler

• Serotonin Sendromu

• Deride kırmızı, kaşıntılı kabarıklıklar (ürtiker(TÖ: kurdeşen / İNG:urticeria)), yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde veya boğazda şişme ve sonucunda yutmada veya nefes almada güçlük (anjiyoödem)

• Deri döküntüsü, kabarıklık ve küçük hedefler şeklinde görülen (merkezde koyu benekler ve etrafında daha açık bir alan ve sınırda koyu bir halka) eritem(TÖ: Deri üzerinde oluşan kızarıklık / İNG:erythema)a multiform(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)e

• Özellikle ağız, burun, göz ve génital organların çevresinde yaygın kabarcıklı döküntü ve deride soyulma (Steven(TÖ: ven (toplardamar) / İNG:vein)s Johnson sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u)

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paroksetin HCL etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Paxera 10mg Film Tablet-KÜB
Paxera 30mg Film Tablet-KÜB
Paxera 40mg Film Tablet-KÜB
Paxera 20mg Film Film Tablet-KÜB
As-Paroks 20 mg Film Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Paxera 30mg Film Tablet-KT
Paxera 10mg Film Tablet-KT
Paxera 40mg Film Tablet-KT
Paxera 20mg Film Film Tablet-KT
As-Paroks 20 mg Film Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.