Paxera 10mg Film Tablet-KT

KULLANMA TALİMATI

PAXERA® 10 mg film tablet

Ağızdan alınır

Etkin Madde: Her tablet 10 mg paroksetine eşdeğer 11.440 mg paroksetin hidroklorür içerir.

Yardıma Maddeler; Laktoz (tablettose), emcompress (dikalsiyum fosfat), II.P.M.C.2910, Kroskarmelloz sodyum, Prejelatinize nişasta, primojel (Sodyum nişasta glikolat), Magnezyum stearat, San Opadry -03B22050: (hidroksipropil metil selüloz, titanyum dioksit [El71], polietilen glikol (makrogol), FD&C San no:6, D&C San no: 10 alüminyum lake).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. P AXERA® nedir ve ne için kullanılır?

2. PAXERA®*yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. P AXERA® nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. PAXERA®*nın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. P AXERA* nedir ve ne için kullanılır?

PAXERA®, etkin maddesi paroksetindir ve SSRI (Selektif Serotonin Geri Alım İnhibitörleri) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir.

/S

PAXERA , blister ambalajlarda sunulmaktadır ve her kutuda 28 ve 56 tablet bulunur.

P AXERA®, aşağıdakilerden herhangi birinden şikayeti olan YETİŞKİNLERE reçete edilebilir:

• Depresyon

• Obsesif (saplantılı) ve kompülsif (kontrol edilemeyen) davranışlar

• Kişinin toplum önüne çıkması gereken durumlarda yaşadığı aşın endişe ve gerginlik

• Travmatik olay lan, örneğin trafik kazası, fiziksel saldın, sel veya deprem gibi doğal felaketleri takip eden aşırı endişe

• Açık alan korkusundan (agorafobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia)(TÖ: Açık alan korkusu / İNG:agoraphobia)) kaynaklananlar dahil çeşitli korkulardan kaynaklanan panik atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack)lar

• Genel endişe ve gerginlik hali

Yukarıdaki durumlar beyinde serotonin adı verilen kimyasal maddenin seviyesinde azalma olduğunda ortaya çıkabilir. PAXERA®, tedavinin ilk birkaç haftasında beyindeki serotonin seviyesini arttırarak etki eder.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Paroksetin HCL etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Paxera 10mg Film Tablet-KÜB
Paxera 30mg Film Tablet-KÜB
Paxera 40mg Film Tablet-KÜB
Paxera 20mg Film Film Tablet-KÜB
As-Paroks 20 mg Film Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Paxera 30mg Film Tablet-KT
Paxera 10mg Film Tablet-KT
Paxera 40mg Film Tablet-KT
Paxera 20mg Film Film Tablet-KT
As-Paroks 20 mg Film Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.