Oligofer Fol 40 mg/15 ml Oral Çözelti KUB

Başka bir şeklide önerilmediği takdirde 1.5 ml/kg/gün (4 mg/kg/gün Fe3+ ve 0.0235 mg kalsiyum folinate eşdeğer) günden iki veya üç seferde verilebilir.

Geriyatrik popülasyon

Yaşlılardaki uygulama aynen erişkinlerdeki gibidir.

4.3. Kontrendikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

İçerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılıkta; hemosiderozis; aplastik, hemolitik veya sideroakrestik anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia)lerde; kronik(TÖ: Süregelen, uzun süren / İNG:chronic) pankreatit(TÖ: pankreas iltihabı / İNG:pancreatitis), hemokromatozisde ve karaciğer sirozunda kullanılmamalıdır. Pernisiyöz anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia)de eğer B12 vitamini ile beraber uygulanmıyorsa, kullanılmamalıdır.

OLİGOFER FOL içeriğinde 1.4 mg sorbitol bulunmaktadır. Nadir kalıtımsal früktoz intolerans(TÖ: ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük / İNG:intolerance) problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

4.4. Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

Demir eksikliği veya demir eksikliği anemi(TÖ: kansızlık / İNG:anemia)sinin temelinde yer alabilecek hastalıklar tespit edilmeli ve bu hastalıklar uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Ürünün süt proteini içermesinden dolayı, alerjik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction) geliştirebilecek, süt-proteini intolerans(TÖ: ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük / İNG:intolerance)i olan bireylerde dikkatle kullanılmalıdır.

Tolerans veya bağımlılık riski açısından özel bir uyarı yoktur. Sürekli kanama, menoraji veya hamilelik durumları haricinde tedavi süresi 6 aydan uzun olmamalıdır.

OLİGOFER FOL oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) çözelti içeriğinde, gecikmiş alerjik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)a neden olabilecek parabenler (metil – p – hidroksibenzoat sodyum tuzu, propil – p – hidroksi benzoat sodyum tuzu) bulunmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir :

Alkolizm, hepatit(TÖ: Karaciğer iltihabı / İNG:hepatitis), aktif enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)lar, enterit, kolit(TÖ: Kalın bağırsak iltihabı / İNG:colitis), divertikülit ve ülseratif kolit(TÖ: Kalın bağırsak iltihabı / İNG:colitis) gibi intestinal sistemin inflamatuvar hastalıkları, pankreatit(TÖ: pankreas iltihabı / İNG:pancreatitis) ve peptik ülser.

Dışkıda kan aranması için yapılan testler OLİGOFER FOL kullanımı sırasında yapıldığında yanıltıcı olabilir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demir proteinsüksinilat, Kalsiyum folinat pentahidrat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Oligofer Fol 40 mg/15 ml Oral Çözelti KUB

Kullanım Talimatları
Oligofer Fol 40 mg/15 ml Oral Çözelti KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.