Oligofer Fol 40 mg/15 ml Oral Çözelti KUB

Tolerans veya bağımlılık riski açısından özel bir uyarı yoktur. Sürekli kanama, menoraji veya hamilelik durumları haricinde tedavi süresi 6 aydan uzun olmamalıdır.

OLİGOFER FOL oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) çözelti içeriğinde, gecikmiş alerjik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)a neden olabilecek parabenler (metil – p – hidroksibenzoat sodyum tuzu, propil – p – hidroksi benzoat sodyum tuzu) bulunmaktadır.

Aşağıdaki durumlarda kullanımı dikkatle değerlendirilmelidir :

Alkolizm, hepatit(TÖ: Karaciğer iltihabı / İNG:hepatitis), aktif enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)lar, enterit, kolit(TÖ: Kalın bağırsak iltihabı / İNG:colitis), divertikülit ve ülseratif kolit(TÖ: Kalın bağırsak iltihabı / İNG:colitis) gibi intestinal sistemin inflamatuvar hastalıkları, pankreatit(TÖ: pankreas iltihabı / İNG:pancreatitis) ve peptik ülser.

Dışkıda kan aranması için yapılan testler OLİGOFER FOL kullanımı sırasında yapıldığında yanıltıcı olabilir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Demir türevleri tetrasiklinler, bisfosfonatlar, kinolon grubu antiinfektif ilaçlar, penisilamin, tiroksin, levadopa, karbodopa, alfa-metildopa gibi ajanların emilimini ve biyoyararlammını azaltabilir. Bu ilaçlar OLİGOFER FOL uygulamasından en az 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır.

Demir emilimi, 200 mg’ın üzerinde askorbik asitin eş zamanlı uygulaması ile artabilmekte veya antiasid kullanımı ile azalabilmektedir. Kloramfenikol demir tedavisine terapötik(TÖ: tedavi edici / İNG:therapeutic) yabıtı geciktirebilir.

H2-reseptör antagonist(TÖ: karşıt etki gösteren / İNG:antagonist)leri ile eş zamanlı kullanımı sırasında farmakolojik etkileşim rapor edilmemiştir.

Bitkiler, süt, kahve ve çay içerisinde yer alan ve demir ile kompleks yapan ajanlar (fosfat, fitat, oksalat gibi) demir emilimini baskılar. Bu tür yiyecek ve içecekler OLİGOFER FOL uygulamasından en az 2 saat önce veya sonra uygulanmalıdır.

Bazı antineoplastik ve antilösemi(TÖ: kan hücrelerinin kanseri / İNG: )k ilaçlar (aminopterin, metotreksat ve diğer pterinik türevleri) folik asidin kompetitif antagonist(TÖ: karşıt etki gösteren / İNG:antagonist)leri olarak rol oynarlar. Bu nedenle folik asit veya folinik bazlı tüm preparatlar gibi OLİGOFER FOL uygulanması da neoplastik hastalıklar veya lösemi(TÖ: kan hücrelerinin kanseri / İNG: ) gibi antifolinik ilaçlarla tedavi gören hastalarda kullanılmamalıdır. Etkinliğin azalmasına yol açabileceğinden sülfamid ve trimetoprim gibi antibakteriyel(TÖ: Bakterilere karşı etkili / İNG:antibacterial) ajanlarla aynı zamanda uygulanmaması gerekir.

Süt ve yumurta ile birlikte kullanılması durumunda demirin emilimi engellenir.

4.6. Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik ve laktasyon Genel tavsiye

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik kategorisi A’ dır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

İyi yönetilmiş epidemi(TÖ: salgın / İNG:epidemicity)yolojik çalışmalar etkin maddenin gebelik üzerinde ya da fetusun/yeni doğan çocuğun sağlığı üzerinde advers etkileri olmadığını göstermektedir.

Hamilelikte demir desteği olarak kullanılır.

Gebe(TÖ: hamile / İNG:pregnant)lik dönemi

OLİGOFER FOL’un gebelikte kullanımında sakınca yoktur.

Laktasyon dönemi

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Demir proteinsüksinilat, Kalsiyum folinat pentahidrat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Oligofer Fol 40 mg/15 ml Oral Çözelti KUB

Kullanım Talimatları
Oligofer Fol 40 mg/15 ml Oral Çözelti KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.