Netildex Göz Damlası 5ml-KT

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği :

Böbrek / Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir kullanım durumu yoktur.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

Eğer NETİLDEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla NETİLDEX kullandıysanız :

Doz aşımı vakası rapor edilmemiştir.

NETİLDEX 5 ml göz damlası çözeltisi içeriğin (5 mg deksametazon) tümünün ağızdan alınması halinde istenmeyen etki oluşabilir.Böyle bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.

NETİLDEX’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. NETİLDEX’i kullanmayı unutursanız

Eğer NETİLDEX’in bir dozunu uygulamayı unutursanız, tedaviye ertesi günün sabahında önceki gibi uygulayarak devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

NETİLDEX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece NETİLDEX kullanmaya devam ediniz.

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

4.    Olası yan etkiler nelerdir ?

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8

Deksametazon Disodyum Fosfat, Netilmisin Sülfat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Netildex Göz Damlası 5ml-KÜB
Netildex Tek Doz Göz Damlası-KÜB

Kullanım Talimatları
Netildex Göz Damlası 5ml-KT
Netildex Tek Doz Göz Damlası-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.