Netildex Göz Damlası 5ml-KT

S.    NETİLDEX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar :

NETİLDEX’i alırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Tedavi süresi hekim tarafından belirlenmelidir. Tedaviye alınan yanıta bağlı olarak NETİLDEX uygulaması doktorun önerisiyle 7±1 gün veya 14±2 gündür. Doktorunuz başka türlü tavsiye etmedikçe, hastalıklı gözünüze günde 4 defa 1’er damla alt gözkapağı içine damlatınız.

Uygulama yolu ve metod(TÖ: yöntem / İNG:method)u :

• Tedavi süreniz doktorunuz tarafından belirlenecektir.

• Plastik şişeyi delmek için kapağı sivri uca doğru çeviriniz. Sivri ucu çevirerek şişeyi kapatınız.

• İlacı kullanırken ambalajın ucu ile göze ya da başka bir yüzeye temastan kaçınınız.

• Kullanmadan önce ambalajın zedelenmemiş olduğundan emin olunuz.

•    Şişe    açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Değişik yaş grupları : Çocuklarda Kullanımı :

NETILDEX’in çocuklarda güvenlilik ve etkinliği çalışılmamıştır. Bu nedenle çocuklarda, ancak kullanımı zorunlu ise ve ciddi tıbbi kontrol altında uygulanmalıdır.

Çocuklarda böbrek üstü bezlerinde baskılanma riski nedeniyle tedavi mümkün olan en kısa süre ile sınırlandırılmalıdır (tercihen 5 günden az)

Yaşlılarda kullanımı :

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deksametazon Disodyum Fosfat, Netilmisin Sülfat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Netildex Göz Damlası 5ml-KÜB
Netildex Tek Doz Göz Damlası-KÜB

Kullanım Talimatları
Netildex Göz Damlası 5ml-KT
Netildex Tek Doz Göz Damlası-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.