Mysoline 250 mg tablet-KÜB

2) Eğer atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack)lar menstrüasyon(TÖ: adet görme / İNG:menstruation) gibi bazı belirli olaylara eşlik ediyorsa uygun dozun biraz yükseltilmesi genellikle yarar sağlamaktadır.

• Esansiyel tremor(TÖ: titreme / İNG:tremor)(TÖ: titreme / İNG:tremor(TÖ: titreme / İNG:tremor)) tedavisinde:

Tedavi düşük dozlar ile başlatılmalıdır. Semptomların giderilmesine veya günlük maksimum(TÖ: en yüksek / İNG:maximum) 750 mg olmak üzere tolere edilen en yüksek doza kadar, günlük doz 2-3 hafta süresince kademeli olarak arttırılmalıdır.

Daha önce antikonvülsan veya artmış karaciğer enzimi aktivite(TÖ: etkinlik / İNG:activity)sini indükleyen diğer ilaçları kullanmamış esansiyel tremor(TÖ: titreme / İNG:tremor)(TÖ: titreme / İNG:tremor(TÖ: titreme / İNG:tremor))lu hastalarda, MYSOLİNE toleransının genellikle vertigo(TÖ: Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) / İNG:vertigo), dengesizlik ve bulantı ile karakterize akut semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)ları gelişebilir. Bu nedenle, böyle hastalarda maksimum(TÖ: en yüksek / İNG:maximum) tolere edilen doza veya tremor(TÖ: titreme / İNG:tremor)(TÖ: titreme / İNG:tremor(TÖ: titreme / İNG:tremor))un düzeltilmesini sağlayan doza kadar (günlük 750 mg’a kadar) çok yavaşça arttırılan daha düşük bir dozaj (50 mg/gün) ile başlamak zorunludur.

Uygulama şekli:

MYSOLİNE oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) yoldan kullanılır; yemek sırasında veya yemek sonrasında alınabilir. Ancak mide bozukluğu gelişmesi durumunda, mide tahrişini azaltmak amacıyla yiyeceklerle alınması uygundur.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

MYSOLİNE, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Pediyatrik popülasyon:

Çocukların yaşlarına göre düzenlenmiş günlük ortalama idame(TÖ: İdame, devam ettirme / İNG:maintaince) doz tablosu dikkate alınarak çocuklarda dikkatle ve gerektiğinde düşük dozlarda kullanılmalıdır.

Geriyatrik popülasyon:

Primidon kullanan böbrek fonksiyon(TÖ: işlev / İNG:function)ları azalmış yaşlı hastaların izlenmesi önerilir.

Diğer:

Diğer antikonvülsanları kullanan hastalar:

Hastanın atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack)larının diğer antikonvülsanlar ile yeterince kontrol edilemediği veya rahatsızlık veren yan etkilerin arttığı durumlarda, tedaviyi desteklemek amacı ile veya mevcut tedavi yerine MYSOLİNE verilebilir. Bunun için MYSOLİNE mevcut antikonvülsan tedaviye daha önce tanımlandığı şekilde dozu kademeli olarak artırılarak dahil edilmelidir. Tatmin edici bir etki elde edildiğinde ve MYSOLİNE’in gerekli olduğu tahmin edilen dozunun en az yarısına ulaşıldığında, diğer ilacın kullanımına son verme işlemine başlanabilir. Bu işlem iki hafta içerisinde kademeli olarak yapılmalıdır; bu süreçte epilepsi(TÖ: sara / İNG:epilepsy) kontrolünü devam ettirebilmek için verilmekte olan MYSOLİNE dozunun arttırılması gerekebilir.

Bir önceki tedavi aniden bırakılmamalıdır aksi takdirde kesintisiz epilepsi(TÖ: sara / İNG:epilepsy) (status epileptikus) oluşabilir. Bununla birlikte bir önceki tedavinin temel olarak fenobarbiton ile yapıldığı durumlarda, MYSOLİNE’in optimum dozunun doğru bir şekilde belirlenmesine engel olabilecek aşırı uyuşukluktan korunmak için bir önceki tedavinin kesilmesi ve MYSOLİNE kullanımına başlanması daha kısa sürede gerçekleştirilmelidir.

4.3. Kontrendikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

Primidona, form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)ülasyonun diğer bileşenlerine veya fenobarbitona karşı aşırı duyarlılığı olan veya alerjik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction) gösteren hastalar bu ilacı kullanmamalıdır. Primidon akut intermittan porfirili hastalara uygulanmamalıdır.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Primidon etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Mysoline 250 mg tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Mysoline 250 mg tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.