Molcef Plus 200mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KT

6 ayın altındaki çocuklarda sefiksimin etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda yetişkinlerle aynı doz uygulanabilir. Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz böbrek fonksiyon(TÖ: işlev / İNG:function)u değerlerine göre doz ayarınızı yapacaktır.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Belirgin böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza danışınız.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olanlarda MOLCEF PLUS kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur.

Eğer MOLCEF PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MOLCEF PLUS kullandıysanız

MOLCEF PLUS’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

MOLCEF PLUS’ı kullanmayı unutursanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

MOLCEF PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

Bu ilacın tedavi boyunca reçete edildiği şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Kendinizi iyi hissetseniz dahi ilacı kesmeyiniz. Eğer tedavi erkenden sonlandırılırsa enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection) tekrarlayabilir. Tedavi sonlandırıldığında kendinizi iyi hissetmezseniz veya daha kötü hissederseniz doktorunuza başvurunuz.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sefiksim trihidrat, potasyum klavulanat-syloid etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Molcef Plus 200mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KUB
Molcef Plus 100mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KUB

Kullanım Talimatları
Molcef Plus 200mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KT
Molcef Plus 100mg/62.5mg/5ml Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.