Mantazol Krem KT

KULLANMA TALİMATI

MANTAZOL krem Haricen uygulanır.

Etkin maddeler: 1 g MANTAZOL, 10 mg (% 1) izokonazol nitrat ve 1 mg (% 0,1) diflukortolon valerat içerir.

Yardımcı maddeler: Likit parafın, san yumuşak parafın, polisorbat 60, setostearil alkol, disodyum EDTA, sorbitan stearat, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

•    Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktonınuza veya eczacınıza danışınız.

•    Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İzokonazol nitrat + Diflukortolon valerat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Mantazol Krem KÜB

Kullanım Talimatları
Mantazol Krem KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.