LEVMONT 5/10 mg Film Kaplı Tablet KT

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin (günde bir kez 400mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Montelukast ile tedavi sırasında genellikle baska ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle LEVMONT kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.

• Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi(TÖ: sara / İNG:epilepsy)) hastalığında kullanılan ilaçlar LEVMONT’un etkilerini azaltabilir.

• Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ların tedavisinde kullanılır) LEVMONT’un etkilerini azaltabilir.

• Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması LEVMONT’un etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LEVMONT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir tablettir (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinit(TÖ: Nezle / İNG:rhinitis)in tipini belirleyerek ne kadar süreyle LEVMONT almanız gerektiğine karar verecektir.

Alerjik rinit(TÖ: Nezle / İNG:rhinitis) ve alerjik kökenli astım üzerinde LEVMONT’un terapötik(TÖ: tedavi edici / İNG:therapeutic) etkisi bir gün içinde başlar. Hastalara, alerjik temasın yer aldığı dönemlerde de LEVMONT almaya devam etmeleri tavsiye edilmelidir.

Kullanım süresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için 3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise bir haftalık bir süre genellikle yeterli olmaktadır.

Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit(TÖ: Nezle / İNG:rhinitis)), aralıklı tip (intermittan) (belirtilerin haftada 4 günden daha az ya da 4 haftadan daha kısa süreyle var olması) ise, doktorunuz hastalığın geçmişini değerlendirecek ve size bu doğrultuda bir tedavi programı önerecektir.

Eğer sizdeki saman nezlesi, ev tozu akarına karşı alerji vb (alerjik rinit(TÖ: Nezle / İNG:rhinitis)), kalıcı/sürekli tip (persistan) (semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)ların haftada 4 gün ya da daha fazla ve 4 haftadan daha uzun süreyle var olması) ise, doktorunuz size daha uzun süreli bir tedavi önerebilir.

Eğer hasta LEVMONT kullanıyor ise, aynı etkin madde olan montelukastı içeren başka bir ilaç almamalıdır.

Uygulama yolu ve metod(TÖ: yöntem / İNG:method)u:

LEVMONT, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte ve bölünmeden alınmalıdır. LEVMONT’un aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda Kullanımı:

15 yaşından küçük pediyatrik(TÖ: çocuklar için / İNG:pediatric, junior) popülasyonlarda etkinlik ve güvenirliği belirlenmemiştir. Yaşlılarda kullanımı:

Orta derece ve şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından doz ayarlaması önerilmektedir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Hafif ve orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur, ancak ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa LEVMONT’u kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Karaciğer ve böbrek yetmezliği bir arada olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması önerilmektedir.

Eğer LEVMONT’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Diğer astım tedavileriyle birlikte LEVMONT ile tedavi

LEVMONT hastanın var olan tedavisine eklenebilir.

Birlikte uygulanan tedavilerde dozun azaltılması Bronkodilatörlerle tedavi:

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Levosetirizin dihidroklorür, montelukast sodyum etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
LEVMONT 5/10 mg Film Kaplı Tablet KUB

Kullanım Talimatları
LEVMONT 5/10 mg Film Kaplı Tablet KT

One Comment

  1. serkan

    ögrenmek istediğim şu geniz akıntısı şikayetiyle doktora göründüm ve ban levmont verdi her kutu bitiminde 3 gün ara veriyorum ve vucudumda kaşınma başlıyor fakat ilaca tekrar başlıyorum kaşıntı tamamen ortadan kalkıyor lütfen eposta yoluyla beni bilgilendirirmisniz..

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.