LEVMONT 5/10 mg Film Kaplı Tablet KT

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LEVMONT, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanımı

LEVMONT’un içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizine dair karşılaştırmalı yapılan klinik çalışmalarda, önerilen dozlarda zihinsel uyanıklığı, araç kullanma reaktivite(TÖ: etkinlik / İNG:activity)sini veya yeteneğini azaltmadığını ortaya koymuştur. Bununla beraber levosetirizinden dolayı bazı hastalarda somnolans(TÖ: Uykululuk hali / İNG:somnolence), yorgunluk ve asteni(TÖ: Kuvvetsizlik, Güçten düşme / İNG:asthenia) görülebilir. Doktorların hastaları bu yönde uyarmaları gerekir.

LEVMONT’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

LEVMONT içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Laktoz uyarısı

LEVMONT, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Mannitol uyarısı

Yardımcı madde olarak mannitol içerir ve hafif derecede laksatif etkisi olabilir.

Sodyum uyarısı

“Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.”

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

Levosetirizin ile yapılmış bir etkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ile yapılan çalışmalarda, klinikle ilgili advers etkileşimlerin olmadığı gösterilmiştir (psödoefedrin, simetidin, ketokonazol, eritromisin, azitromisin, glipizid ve diazepam ile). Teofilin (günde bir kez 400mg) ve setirizin ile yapılan çok dozlu bir çalışmada setirizin klerensinde küçük bir azalma (%16) gözlenmiş; ancak teofilinin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Ritonavir (günde iki defa 600mg) ve setirizinin (10 mg/gün) bir çoklu doz çalışmasında setirizine maruz kalma miktarı %40 artarken, ritonavirin özelliklerinde bir değişiklik olmamıştır. Yemeklerle birlikle alındığında levosetirizinin emilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

Montelukast ile tedavi sırasında genellikle baska ilaçlar da alınabilir. Diğer tedavilerle birlikte kullanıldığında istenmeyen etkilerde herhangi bir artış görülmemektedir. Ancak eş zamanlı olarak kullanılan ilaçlar birbirlerinin etkilerini ve/veya yan etkilerini değiştirebilir. Bu nedenle LEVMONT kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu alınan ilaçlar hakkında bilgilendirmeniz gerekir.

• Fenobarbital, fenitoin ve karbamazepin gibi sara (epilepsi(TÖ: sara / İNG:epilepsy)) hastalığında kullanılan ilaçlar LEVMONT’un etkilerini azaltabilir.

• Rifampisin (tüberküloz ve bazı enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ların tedavisinde kullanılır) LEVMONT’un etkilerini azaltabilir.

• Binbirdelik otu (sarı kantaron) ve bu bitkiyi içeren ürünler ile birlikte kullanılması LEVMONT’un etkilerini azaltabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. LEVMONT nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Comments

  1. serkan

    ögrenmek istediğim şu geniz akıntısı şikayetiyle doktora göründüm ve ban levmont verdi her kutu bitiminde 3 gün ara veriyorum ve vucudumda kaşınma başlıyor fakat ilaca tekrar başlıyorum kaşıntı tamamen ortadan kalkıyor lütfen eposta yoluyla beni bilgilendirirmisniz..

  2. Hakkı

    Bende de geniz akıntısı ve sürekli sabahları hapşuruk vardı. Bunun için doktor bana levmont verdi. İlacı kullanıyorum hiçbirşey yok mükemmel işe yarıyor fakat bir gün içmesem kaşıntılarım başlıyor ama öyle böyle değil uyuz eder cinsten. Beni eposta yoluyla de bilgilendirir misiniz lütfen?

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.