Lasix Tablet 40 mg-KT

- Sisplatin (kanser tedavisinde kullanılır)

- Lityum (psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılır)

- ACE inhibitörleri veya anjiyotensin II reseptör antagonist(TÖ: karşıt etki gösteren / İNG:antagonist)i (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

- Risperidon (psikiyatrik hastalıklar ve bunama tedavisinde kullanılır)

Birlikte kullanımı sırasında dikkatli olunması gereken ilaçlar

- Aspirin dahil non steroidal antiinflamatuvar(TÖ: İltihap giderici / İNG:anti-inflammatory) ilaçlar (ağrı kesici ve iltihap giderici)

- Fenitoin (sara hastalığının tedavisinde kullanılır)

- Kortikosteroidler, karbenoksolon, meyan kökü (mide-barsak hastalıklarında kullanılır)

- Digitalis preparatları (kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılır)

- Probenesid (gut(TÖ: Gut (damla hastalığı) / İNG:gout)-damla- hastalığında kullanılır)

- Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

- Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

- Epinefrin, norepinefrin (kan basıncını artırma özellikleri sebebiyle)

- Kürar-tipi kas gevşeticiler

- Teofilin (solunum ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılır)

- Bazı sefalosporinler

- Siklosporin A (organ nakilleri sırasında kullanılır)

- Röntgen tetkiklerinde organların görünürlüğünü arttırmak için kullanılan kontrast maddeler:

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Furosemid etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Furoject 20mg/2ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul KÜB
Lasix tablet 500mg-KÜB
Lasix ampul 250mg-KÜB
Uradex 20 mg/2 ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul KÜB
Lasix 20 mg/2 ml IV/IM Enjeksiyon için Solüsyon içeren Ampul-KÜB

Kullanım Talimatları
Furoject 20mg/2ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul KT
Lasix tablet 500mg-KT
Lasix ampul 250mg-KT
Uradex 20 mg/2 ml IM/IV Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul KT
Lasix 20 mg/2 ml IV/IM Enjeksiyon için Solüsyon içeren Ampul-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.