Humalog Mıx25 100 U/ml s.c. Süspansiyon İçeren Kartuş-KT

KULLANMA TALİMATI

HUMALOG MIX25 100 IU/ml s.c.

Süspansiyon içeren kartuş Deri altına uygulanır.

Etkin madde. İnsülin lispro.

Her 1 ml’de, 100 ünite(TÖ: birim / İNG:unit) (100 IU/ml) insülin lispro içerir. Her bir HUMALOG MIX25 300 ünite(TÖ: birim / İNG:unit) (3 ml) içerir.

İnsülin lispro laboratuvar ortamında “rekombinant DNA teknolojisi” ile elde edilmektedir. İnsan insülininin değiştirilmiş bir form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)udur ve bu nedenle diğer hayvan ve insan insülinlerinden farklıdır. İnsülin lispro pankreas tarafından yapılan doğal bir hormon olan insan insülinine çok benzemektedir.

HUMALOG MIX25 içindeki %25insülin lispro suda çözünmüş haldedir. HUMALOG MIX25 içindeki %75 insülin lispro ise protamin sülfatla birlikte süspansiyon(TÖ: Süspansiyon ( katı-sıvı karışımı) / İNG:suspension) haldedir.

Yardımcı maddeler. Protamin sülfat, fenol (1 ml’de 0.80 mg), metakrezol (1 ml’de 1.76 mg), gliserol, dibazik sodyum fosfat.7H20, çinko oksit, enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)luk su, asit-baz dengesini ayarlamak için hidroklorik asit ve sodyum hidroksit kullanılabilir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HUMALOG MIX25 nedir ve ne için kullanılır?

2. HUMALOG MIX25’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. HUMALOG MIX25 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. HUMALOGMIX25’in saklanması

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

İnsülin Lispro etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Humalog Mix 50 Kwikpen 100u/ml s.c. Kullanıma Hazır Süspansiyon İçeren Enjeksiyon Kalemi KÜB
Humalog Mix 25 Kwikpen 100u/ml s.c. Kullanıma Hazır Süspansiyon İçeren Enjeksiyon Kalemi KÜB
Humalog Kwikpen100 U/ml s.c. Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Enjeksiyon Kalemi KUB
Humalog 100 IU/ml solüsyon içeren flakon-KÜB
Humalog 100 IU/ml 3 ml kartuş-KÜB

Kullanım Talimatları
Humalog Mix 50 Kwikpen 100u/ml s.c. Kullanıma Hazır Süspansiyon İçeren Enjeksiyon Kalemi KT
Humalog Mix 25 Kwikpen 100u/ml s.c. Kullanıma Hazır Süspansiyon İçeren Enjeksiyon Kalemi KT
Humalog Kwikpen100 U/ml s.c. Kullanıma Hazır Çözelti İçeren Enjeksiyon Kalemi KT
Humalog 100 IU/ml solüsyon içeren flakon-KT
Humalog 100 IU/ml 3 ml kartuş-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.