Flotic 400mg/200mlI Vİnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon-KT

o»*«**11

o4


KULLANMA TALİMATI

FLOTİC 400 ıng/200 ınl İ.V. İnfiizyon Çözeltisi İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

• Etkin madde: 200 ml’lik inflizyon çözeltisi, 400 mg siprofloksasine eşdeğer 508.8 mg siprofloksasin laktat

Yardımcı maddeler: laktik asit çözeltisi, sodyum klorür, hidroklorik asit, enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)luk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek

veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FLOTİC nedir ve ne için kullanılır?

2. FLOTİC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FLOTİC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FLOTİC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. FLOTİC nedir ve ne için kullanılır?

• FLOTİC şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir şişe 400 mg siprofloksasine eşdeğer 508,8 mg siprofloksasin laktat içerir.

• FLOTİC’in etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)a neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

• FLOTİC, içerisinde 200 mililitrelik şişelerde bulunur. Şişe içerisindeki çözelti, renksiz ila hafif sarı renkte berrak çözeltidir.

FLOTÎC, yetişkinlerde zatürree, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi solunum sistemi enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında, göz enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında, genital organların enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında, karın içi enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında, kemik ve eklem enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında, kanda meydana gelen enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında ya da enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection) riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larında kullanılır. FLOTİC, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları ve böbrek enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)larının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibroz(TÖ: Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık / İNG:cystic fibrosis,)isin P.aeruginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbon ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.

2. FLOTİC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler FLOTİC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,

• Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız

FLOTİC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siprofloksasin laktat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Cipro İ.V. 200mg İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon-KÜB
Cipro İ.V. 400mg/200ml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon-KÜB
Flotic 200mg/100ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon-KÜB
Flotic 400mg/200ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon-KÜB
Rofacid 200 mg/100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon KÜB

Kullanım Talimatları
Cipro İ.V. 200mg İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon-KT
Cipro İ.V. 400mg/200ml İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon-KT
Flotic 200mg/100ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon-KT
Flotic 400mg/200ml IV İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon-KT
Rofacid 200 mg/100 ml IV İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.