Elitrex 5 mg film Tablet KT

ELİTREX’in tavsiye edilen başlangıç dozu günde tek doz 5 mg’dır.

Tedavinin süresi:

Kendinizi daha iyi hissetmeniz birkaç haftayı bulabilir. Durumunuzdaki düzelmeyi fark etmeniz biraz zaman alacaksa da ELİTREX’i kullanmaya devam ediniz.

Doktorunuzla konuşmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

ELİTREX’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Eğer tedaviyi erken sonlandırırsanız hastalık belirtileri tekrarlayabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz zamandan en az 6 ay sonrasına dek tedaviye devam etmeniz tavsiye edilir.

Eğer ELİTREX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ELİTREX kullandıysanız:

ELİTREX’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı dozun bazı belirtileri şunlardır: sersemlik(TÖ: Sersemlik, / İNG:dizziness), titreme, ajitasyon(TÖ: huzursuzluk / İNG:agitation), nöbet (konvülsiyon), koma, bulantı, kusma, kalbinizin normalden yavaş veya hızlı çarpması, kan basıncında azalma ve vücudun su/tuz dengesinde değişiklik.

Doktor veya hastaneye giderken ELÎTREX kutusunu yanınızda götürünüz.

ELİTREX’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir dozu almayı unuttuysanız ve yatmadan önce hatırladıysanız, hemen alınız. Ertesi gün normal bir şekilde devam ediniz. Eğer gecenin bir vaktinde veya ertesi gün hatırladıysanız, o dozu atlayıp, normal tedaviye devam ediniz.

ELİTREX ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

Doktorunuz bırakmanızı önermeden ELİTREX’i kesmeyiniz. Tedavi süresini tamamladıysanız, genelde önerilen, ELİTREX" dozunu aşamalı olarak azaltarak, birkaç hafta içinde bırakmanızdır.

ELÎTREX’i aniden bırakmışsanız, kesilme belirtileri yaşayabilirsiniz. Bu belirtiler ELÎTREX tedavisi ani sonlandırıldığında sık görülebilir. ELÎTREX uzun süre kullanıldığında veya yüksek dozda kullanıldığında veya doz çok çabuk azaltıldığında, bu risk daha yüksektir. Birçok kişiye göre, belirtiler hafiftir ve iki hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak, bazı hastalarda, daha şiddetli olabilir veya daha uzun süre devam edebilir (2-3 ay veya daha uzun). Eğer, ELİTREX’i bıraktığınızda, kesilme belirtileri şiddetliyse, lütfen doktorunuza bildiriniz. Sizden tabletleri tekrar kullanmaya başlamanızı ve daha yavaş bir şekilde bırakmanızı isteyebilir.

Kesilme belirtileri şunlardır: baş dönmesi (sersemlik(TÖ: Sersemlik, / İNG:dizziness) veya dengesizlik), karıncalanma hissi, yanma hissi ve baş bölgesini kapsayan elektrik şok duygusu (daha nadiren), uyku bozuklukları (canlı rüyalar, kabuslar, uyuyamamak), endişe duygusu, baş ağrıları, bulantı, terleme (gece terlemeleri dahil), huzursuz veya ajite(TÖ: Huzursuz / İNG:agitated) hissetme, titreme, kafa karışıklığı veya şaşkınlık, duygusallık veya sinirlilik, ishal (yumuşak dışkı), görme bozuklukları, çarpıntı veya aşırı kalp atımı hissi.

Bu ilacın kullanımına ilişkin sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

4. Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, ELÎTREX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler genelde birkaç haftalık tedavi sonrasında yok olurlar. Lütfen çoğu etkinin hastalığınıza bağlı olabileceğini ve iyileşmeye başladığınızda geçebileceğini de göz önünde bulundurunuz.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Essitalopram Oksalat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Sitela 20 mg Film Tablet KÜB
Sitela 5 mg Film Tablet KÜB
Esplus 20mg Film Tablet KÜB
Esplus 10mg Film Tablet KÜB
Elitrex 20 mg Film Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Sitela 20 mg Film Tablet KT
Sitela 5 mg Film Tablet KT
Esplus 20mg Film Tablet KT
Esplus 10mg Film Tablet KT
Elitrex 20 mg Film Tablet KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.