Efexor XR 75 mg mikropellet kapsül-KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

EFEXOR® XR 75 mg Mikropellet Kapsül

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Her mikropellet kapsül uzatılmış salım form(TÖ: biçim, şekil / İNG:form)ülasyonunda hidroklorür tuzu halinde 75 mg venlafaksin içerir.

Yardımcı madde(ler):

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Mikropellet kapsül. Opak şeftali rengi kapak ve gövdeye sahip, kırmızı ile baskılı, yaklaşık 1 mm çapında beyaz ila kirli beyaz kürecikler içeren #1 sert jelatin kapsüldür.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

EFEXOR XR,

- Major depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression)un tedavisinde,

- Major depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression)un nüksünün ve yeni episodların engellenmesinde,

- Yaygın anksiyete(TÖ: kaygı, endişe / İNG:anxiety) bozukluğu (YAB) tedavisinde,

- Sosyal fobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia) tedavisinde,

- Agorafobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia) ile birlikte veya agorafobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia)(TÖ: Açık alan korkusu / İNG:agoraphobia) olmaksızın görülen panik bozukluğu tedavisinde endikedir.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Majör depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression)da tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg EFEXOR XR’dır. 75 mg’lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 375 mg’lık dozdan yarar görebilirler. Yaygın anksiyete(TÖ: kaygı, endişe / İNG:anxiety) bozukluğunda tavsiye edilen başlangıç dozu günlük 75 mg EFEXOR XR’dır. 75 mg’lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg’lık dozdan yarar görebilirler. Sosyal fobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia)de tavsiye edilen doz günlük 75 mg EFEXOR XR’dır. Daha yüksek dozların ilave yarar sağladığına dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, 75 mg’lık günlük başlangıç dozuna cevap vermeyen hastalarda dozun günde en fazla 225 mg’a çıkarılması düşünülebilir. Panik bozukluğunda tavsiye edilen doz 7 gün, günde 1 kez 37.5 mg EFEXOR’dur. Daha sonra doz günde 75 mg’a yükseltilmelidir. Günde 75 mg’lık doza cevap vermeyen hastalar, günde en fazla 225 mg’lık dozdan yarar görebilirler.

Doz artışları yaklaşık 2 haftalık veya daha fazla aralıklarla yapılmalıdır, ancak 4 günden kısa aralıklarla yapılmamalıdır.

Uygulama şekli:

EFEXOR XR’ın yemek ile birlikte alınması tavsiye edilir. Her kapsül bütün olarak sıvıyla yutulmalıdır. Kapsül bölünmemeli, ezilmemeli, çiğnenmemeli veya suya karıştırılmamalıdır. EFEXOR XR günde bir kez ve aşağı yukarı aynı saatlerde (sabah ya da akşam) alınmalıdır.

Özelpopülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/karaciğer yetmezliği

Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastaların düşük dozda venlafaksin almaları gerekir.

Glomerüler filtrasyon hızı 10-70 ml/dakika olan hastalarda venlafaksinin toplam günlük dozu % 25-50 oranında azaltılmalıdır. Hemodiyaliz hastalarında venlafaksinin toplam günlük dozu % 50 oranında azaltılmalıdır. Klirens hastadan hastaya değişebileceğinden kişiye göre doz ayarlaması gerekebilir.

Hafif ile orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda venlafaksinin toplam günlük dozu % 50 oranında azaltılmalıdır. Bazı hastalar için % 50’den fazla doz azaltılması uygun olabilir. Klirens hastadan hastaya değişebileceğinden kişiye göre doz ayarlaması gerekebilir.

Pediyatrik popülasyon

18 yaşın altındaki çocuklarda venlafaksinin kullanımına bağlı yeterli deneyim yoktur (Bkz. “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”, “Pediyatrik Kullanım”).

Geriyatrik Popülasyon

Yaşlı hastalarda, yalnızca yaşlarından dolayı mutad(TÖ: alışılmış / İNG:familiar) dozda ayarlama yapılması tavsiye edilmez.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Venlafaksin etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Vessril ER 37.5mg Kapsül-KUB
Efexor XR 75 mg mikropellet kapsül-KÜB
Efexor XR 37,5 mg mikropellet kapsül-KÜB
Efexor XR 150 mg mikropellet kapsül-KÜB
Sulinex XR 75 mg Tablet KÜB

Kullanım Talimatları
Vessril ER 37.5mg Kapsül-KT
Efexor XR 75 mg mikropellet kapsül-KT
Efexor XR 37,5 mg mikropellet kapsül-KT
Efexor XR 150 mg mikropellet kapsül-KT
Sulinex XR 75 mg Tablet KT

2 Comments

  1. muzaffer

    Basl onamaktan çok birakmasi adeta bir olum gibi.kullanırken verdiği rahatligi birakinca ;ben bu ilaca nereden basladim dedirttirecek kadar çok zor bir ilactir.Kesinlikle bu ilaca hic kimsenin baslamamasini isterim.

  2. Hayrullah ..

    Merhabalar ;
    Efexor xp 15 mg dan 75 mg a düşürdüm ve bu şuan itibariyle 20 günü tamamladım. Yanlız halsizlik ve kötü hissediyorum kendimi bu oluşan sebepler normal sebepler mi yoksa geçici oluşan etkiler mi bu konuda bana net bir bilgi ulaştırma şansınız olursa beni mutlu etmiş olursunuz.Yaklaşık 2 yıldır bu ilacı kullanıyorum başlangıç olarak 75mg dı ama bazı sıkıntılar ve üzüntüler sebep olunca 300mg a kadar çıktığım olmuştur belli tarihler sonrasında 150mg a düştü ve belirttiğim gibi şuan da 75 kendimi kötü hissediyorum bilginize ..

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.