Dostinex 0.5mg tablet-KT

KULLANMA TALİMATI

DOSTINEX® 0.5 mg tablet Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 0.5 mg kabergolin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz (anhidrus), Lösin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanılma sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

DOSTINEX nedir ve ne için kullanılır?

DOSTINEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOSTINEX nasıl kullanılır?

Olası yan etkiler nelerdir?

DOSTINEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

DOSTINEX nedir ve ne için kullanılır?

DOSTINEX, kabergolin içeren oral(TÖ: ağızdan, ağız yoluyla / İNG:oral) bir tablettir. Amber renkli cam şişede ambalajlanır. Kapak içinde silika jel bulunur. Ambalaj büyüklüğü 2 ve 8 çentikli tablettir.

DOSTINEX, yüksek düzeylerde prolaktin üretilmesiyle sonuçlanabilecek hormonal bozukluğun neden olduğu diğer rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılabilir. Bu durum, erkeklerde ve kadınlarda hipofiz bezindeki tümorlerin neden olduğu yüksek prolaktin düzeylerini kapsar.

DOSTINEX dopamin agonistleri olarak adlandırılan bir ilaç sınıfına aittir. Dopamin vücutta doğal olarak üretilir ve mesajların beyne iletilmesine yardımcı olur.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Kabergolin etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Dostinex 0.5mg tablet-KÜB
Cabaser 1 mg Tablet-KÜB
Cabaser 2 mg Tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Dostinex 0.5mg tablet-KT
Cabaser 1 mg Tablet-KT
Cabaser 2 mg Tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.