Colidur 200 mg Film Tablet – KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

COLİDUR® 200 mg film tablet

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde:

Rifaksimin (amorf)    200 mg

Yardımcı Maddeler:

Sodyum nişasta glikolat    7.42 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

FARMASÖTİK FORM

Film tablet

Pembe renkli, konveks yüzlü, yuvarlak film kaplı tabletlerdir.

KLİNİK ÖZELLİKLER Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

• Akut gastrointestinal enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection), seyahat edenlerin diyare(TÖ: ishal / İNG:diarrhea)si,

• Kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakterilerin neden olduğu gastrointestinal hastalıkların tedavisi,

• Kolorektal cerrahide enfektif komplikasyon(TÖ: hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar / İNG:complication)ların profilaksi(TÖ: koruma / İNG:prophylaxis)si,

• Hiperamonemi tedavisinde ko-adjuvan(TÖ: yardımcı / İNG:adjuvant)t olarak.

Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji / Uygulama sıklığı ve süresi:

Doktorun önerisine bağlı olarak dozların miktarı ve sıklığı değiştirilebilir.

Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde tedavi süresi 7 günü geçmemelidir. Tedavi süresi doktor tarafından hastanın klinik cevabına göre belirlenmelidir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rifaksimin (amorf) etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Colidur 200 mg Film Tablet – KÜB

Kullanım Talimatları
Colidur 200 mg Film Tablet – KT

One Comment

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.