Citoles 10 mg Film Tablet-KT

KULLANMA TALİMATI

CİTOLES 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etkin Madde: 10 mg essitalopram (oksalat olarak).

Yardımcı Maddeler: Kroskarmelloz sodyum, mikrokristalin selüloz, kolloidal silikon dioksit, talk, magnezyum stearat, Opadry II 85F18422 White (polivinil alkol, titanyum dioksit, polietilen glikol 3350, talk).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında :

1. CİTOLES nedir ve ne için kullanılır?

2. CİTOLES’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CİTOLES nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CİTOLES’ in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1.CİTOLES nedir ve ne için kullanılır ?

•    CİTOLES 10 mg film tabletlerin her biri 10 mg essitalopram içerir.

•    CİTOLES 14, 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

•    CİTOLES essitalopram içerir. Bu ilaç, depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression) (majör depresif durumlar) ve anksiyete(TÖ: kaygı, endişe / İNG:anxiety)

bozukluklarında (agorafobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia)(TÖ: Açık alan korkusu / İNG:agoraphobia)li (açık alan korkusu) veya agorafobi(TÖ: Sebepsiz korku, fobi / İNG:phobia)(TÖ: Açık alan korkusu / İNG:agoraphobia)siz    panik    bozukluğu,

sosyal anksiyete(TÖ: kaygı, endişe / İNG:anxiety) (kaygı) bozukluğu ve yaygın anksiyete(TÖ: kaygı, endişe / İNG:anxiety) bozukluğu ve    obsesif-kompulsif

(saplantılı davranışlar) bozukluk) kullanılır.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Essitalopram etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Secita 10 mg Film Tablet-KÜB
Secita 10 mg/ml oral damla-KÜB
Secita 15 mg Film Tablet-KÜB
Secita 20 mg Film Tablet-KÜB
Secita 5 mg Film Tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Secita 10 mg Film Tablet-KT
Secita 10 mg/ml oral damla-KT
Secita 15 mg Film Tablet-KT
Secita 20 mg Film Tablet-KT
Secita 5 mg Film Tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.