Cefurol 750 mg IM/IV Enjektabl Toz İçeren Flakon-KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

CEFUROL 750 mg IV/IM Erıjektabl Toz içeren Flakon

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

Sefuroksim (sodyum olarak)    750    mg

Yardımcı madde:

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM Enjektabl flakon

Beyaz veya hemen hemen beyaz toz halindedir.

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

CEFUROL belirli mikroorganizmaların duyarlı suşlarının sebep olduğu aşağıdaki enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ların tedavisinde endikedir:

1. Alt solunum yolu enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Klebsiella spp., Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar), Streptococcus pyogenes ve Escherichia coli kökenlerinin etken olduğu pnömoni dahil olmak üzere.

2. idrar yolu enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları: Escherichia coli ve Klebsiella spp.

3. Deri ve yumuşak doku enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları: metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar), Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, Klebsiella spp. ve Enterobacter spp.

4. Septisemi: Intramusküler uygulamalar hariç (sadece IV olarak kullanıldığında), Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar), Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil) ve Klebsiella spp.

5. Menenjit: intramusküler uygulamalar hariç (sadece IV olarak kullanıldığında), Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Neisseria meningitidis ve metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve penisilinaz üretmeyen suşlar).

6. Gonore: Kadınlarda ve erkeklerde Neisseria gonorrhoeae’mn yol açtığı komplikasyon(TÖ: hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar / İNG:complication) yapmamış ve dissemine gonokok enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları.

7. Kemik ve eklem enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)ları: Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten ve üretmeyen suşlar).

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

sefuroksim etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Multisef 250 mg im enjektabl toz içeren flakon-KÜB
Multisef 250 mg im/iv enjektabl toz içeren flakon-KÜB
Multisef 750 mg im enjektabl toz içeren flakon-KÜB
Multisef 750 mg im/iv enjektabl toz içeren flakon-KÜB
Cefaks 500 mg IMEnjektabl Toz İçeren Flakon KÜB

Kullanım Talimatları
Multisef 250 mg im enjektabl toz içeren flakon-KT
Multisef 250 mg im/iv enjektabl toz içeren flakon-KT
Multisef 750 mg im enjektabl toz içeren flakon-KT
Multisef 750 mg im/iv enjektabl toz içeren flakon-KT
Cefaks 500 mg IMEnjektabl Toz İçeren Flakon KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.