Cardura XL 8 mg Kontrollü Salım Tablet-KT

KULLANMA TALİMATI

CARDURA® XL 8 mg kontrollü salım tableti Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her tablet 10.185 mg doksazosin mesilat (8 mg doksazosine eşdeğer) içerir.

Yardımcı maddeler. Polietilen oksit (55-75 cps), hidroksipropil metilselüloz (5 cps), demir oksit kırmızı, magnezyum stearat, polietilen oksit (5500-7500 cps), sodyum klorür, selüloz asetat, hidroksipropil metilselüloz, polietilen glikol 3350 (makrogol), titanyum dioksit (El71), SD-45’de farmasötik glaze (modifiye edilmiş), izopropil alkol, demir oksit siyah JPE, n-Bütil alkol, propilen glikol, amonyum hidroksit %28 (reaktif), siyah mürekkep (S-1-8106).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullarıma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

10255 1 Cardura XL 8 mg Kontrollü Salım Tablet KT

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu KuDanma Talimatında:

1. CARDURA XL nedir ve ne için kullanılır?

2. CARDURA XL ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARDURA XL nasıl kutlanılır?

4. Olası yan etkiler

5. CARDURA XL *in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

1. CARDURA XL nedir ye ne için kullanılır?

CARDURA XL Bir yüzü “CXL 8” baskılı, diğer yüzü baskısız, yuvarlak, bikonveks şeklinde, beyaz kontrollü salınım tablettir. 30 tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

CARDURA XL alfa-blokörler adı verilen bir grup ilaçtan biridir. Yüksek kan basıncını veya erkeklerde prostat bezinin büyümesinin neden olduğu semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)ları tedavi etmek için kullanılır.

CARDURA XL kan damarlarım gevşeterek kanın damarlardan daha kolay geçmesini sağlayarak, yüksek kan basıncının (hipertansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)(TÖ: yüksek tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) / İNG:hypertension)) tedavi edilmesi için kullanılabilir. Bu, kan basıncının düşmesine yardımcı olur.

Prostat bezinde büyüme olan hastalarda CARDURA XL, idrara çıkma zorluğunun ve/veya sık idrara çıkmanın tedavisi için alınır. Bu durum prostat bezi büyümüş hastalarda yaygındır. CARDURA XL, mesane çıkışı ve prostat bezi etrafındaki kası gevşeterek kolay idrara çıkış sağlar.

2. CARDURA XL’i kullanmadan Önce dikkat edilmesi gerekenler CARDURA XL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Geçmişte CARDURA XL’e, etkin madde doksazosine, diğer kinazolin türlerine (prazosin veya terazosin gibi) veya yardımcı maddeler bölümünde listelenmiş bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)unuz olduysa. Bu reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction) kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğu olabilir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Doksazosin mesilat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Doxacor 4 mg Tablet – KÜB
Doxacor 2 mg Tablet – KÜB
Cardura XL 4 mg Kontrollü Salım Tablet-KÜB
Cardura XL 8 mg Kontrollü Salım Tablet-KÜB
Cardura 2 mg tablet-KÜB
Cardura 4 mg tablet-KÜB

Kullanım Talimatları
Doxacor 2 mg Tablet – KT
Doxacor 4 mg Tablet – KT
Cardura XL 4 mg Kontrollü Salım Tablet-KT
Cardura XL 8 mg Kontrollü Salım Tablet-KT
Cardura 2 mg tablet-KT
Cardura 4 mg tablet-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.