Cardio-Spect Radyofarmasötik Hazırlama Kiti KT

Seyrek: Nöbet geçirme (CARDIO-SPECT uygulanmasından kısa süre sonra), bayılma Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Seyrek: Solunum güçlüğü, tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)da düşme, kalp atışının yavaşlaması, asteni(TÖ: Kuvvetsizlik, Güçten düşme / İNG:asthenia) ve kusma (genellikle CARDIO-SPECT uygulamasını takip eden iki saat içinde) ve anjiyoödem gibi şiddetli hipersensitivite(TÖ: duyarlılık / İNG:sensitivy)(TÖ: aşırı duyarlılık / İNG:hypersensitivity) reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)ları.

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Seyrek:    Deri    üzerinde kızartı ve kırmızı kabarcıklarla birlikte allerjik cilt ve mukoza

reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)ları (prurit, ürtiker(TÖ: kurdeşen / İNG:urticeria), ödem), damarların genişlemesi, enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection) bölgesinde lokal(TÖ: lokal , bölgesel / İNG:local) etkiler, hipoestezi(TÖ: duyu azalması / İNG:hypoesthesia), parestezi(TÖ: Uyuşma, / İNG:paresthesia), yüzde ateş basması

Çok seyrek: yatkınlığı olan hastalarda diğer aşırı duyarlılık etkileri de tanımlanmıştır.

Eğer hipersensitivite(TÖ: duyarlılık / İNG:sensitivy)(TÖ: aşırı duyarlılık / İNG:hypersensitivity) bulguları ortaya çıkarsa doktorunuz ilaç uygulanmasını hemen kesecek ve eğer gerekli ise intravenöz(TÖ: toplardamar (ven) içi / İNG:intravenous) tedaviye başlayacaktır. Acil durumlar için gerekli ilaçların ve cihazların (ör; endotrakea(TÖ: soluk borusu / İNG:trachea)l tüp ve ventilatör) hazır bulundurulması gerekir.

Diğer sorunlar

İyonize radyasyona maruziyet ile kanser ve kalıtımsal bozukluklar arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Nükleer tıp ürünleriyle yapılan tanısal incelemelerin çoğu 20 mSv’den düşük radyasyon dozları ile yapıldığı için bu istenmeyen etkilerin ortaya çıkma olasılığı düşüktür. Önerilen maksimum(TÖ: en yüksek / İNG:maximum) aktivite(TÖ: etkinlik / İNG:activity) olan 925 MBq verildiğinde efektif doz 3,8 mSv’dir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. CARDIO-SPECT’in saklanması

CARDIO-SPECT’i çocukların göremeyeceği,    erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

saklayınız.

CARDIO-SPECT’i etiket ve kutunun üzerinde basılmış olan son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayınız. Son kullanım tarihi yazılı olan ayın son günüdür.

Soğuk kiti 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

CARDIO-spect’i sodium perteknetat (99mTc) ile işaretlendikten sonra, 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

İşaretlenmiş ürün 8 saat içinde kullanılmalıdır.

Ürünü, ışıktan korumak için orijin(TÖ: köken, kaynak / İNG:origin)al ambalajında saklayınız.

Atıklar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) ‘Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik’ ve ‘Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

İlaçlar musluğa dökülmemelidir. Artık kullanılmayacak ilaçları nasıl imha edeceğinizi eczacınıza danışınız.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MIBI-Cu Kompleksi etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Cardio-Spect Radyofarmasötik Hazırlama Kiti KÜB

Kullanım Talimatları
Cardio-Spect Radyofarmasötik Hazırlama Kiti KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.