Avonex Pen 30 mcg/0.5 mL IM Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Enjeksiyonluk Çözelti KT

-KULLANMA TALİMATI-

AVONEX PEN 30 mcg/0.5 ml kullanıma hazır dolu enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection) kalemi içinde enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)luk çözelti.

Kas içine uygulanır.

Etkin madde: Her kullanıma hazır şırınga 30 mikrogram (6 milyon IU) interferon beta-1a içerir. Toplam çözelti hacmi 0.5 ml’ dir.

Yardımcı maddeler: Sodyum asetat trihidrat, glasiyal asetik asit, arjinin hidroklorür, polisorbat 20, enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)luk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu kullanma talimatında:

1. A VONEX PEN nedir ve ne için kullanılır?

2. A VONEX PEN’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. A VONEX PEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. A VONEX PENin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

İ. AVONEX PEN nedir ve ne için kullanılır?

AVONEX PEN, AVONEX’i enjekte etmek için kullanılır. AVONEX PEN’in etkin maddesi interferon beta-1a diye adlandırılan bir proteindir. Interferonlar, sizi hastalıklardan ve enfeksiyon(TÖ: Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) / İNG:infection)lardan korumaya yardımcı olarak vücutta doğal olarak üretilen maddelerdir. AVONEX PEN içeriğinde yer alan protein, insan vücudunda bulunan interferon beta ile tamamen aynı bileşimden oluşmaktadır.

AVONEX PEN enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection) kalemi içinde kullanıma hazır enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)luk çözelti olarak bir aylık enjeksiyon(TÖ: Enjeksiyon, zerk / İNG:injection)a yetecek ölçüde, 4 ’lü paketler halinde temin edilir.

AVONEX PEN’ in her kutusu; bir adet AVONEX PEN, bir iğne ve kalem kapağı içerir. AVONEX PEN, AVONEX’in kullanıma hazır enjektörünü içermekte ve yalnızca kullanımına yönelik yeterli eğitim alındığında uygulanabilir.

AVONEX PEN, Multipl Skleroz (MS) hastalığının tedavisinde kullanılır. AVONEX PEN ile tedavi, MS hastalığını tedavi etmese dahi, sizin kötüleşmenizi engellemeye yardımcı olur. Herkesin, kendine ait MS belirtileri vardır. Bu belirtiler şu şekilde olabilir;

- Dengesizlik veya sersemlik(TÖ: Sersemlik, / İNG:dizziness) hissi, yürüme problemleri, tutukluk ve kas spazmları, yorgunluk, yüz, kollar veya bacaklarda uyuşma,

- Akut veya kronik(TÖ: Süregelen, uzun süren / İNG:chronic) ağrı, mesane veya bağırsak problemleri, cinsel sorunlar ve görme ile ilgili sorunlar,

- Düşünme ve konsantrasyon sağlamada zorluk, depresyon(TÖ: ruhsal çöküntü (depresyon) / İNG:depression).

MS ayrıca, zaman zaman alevlenmeye eğilimli olup, bu durum relaps olarak tanımlanır.

AVONEX PEN, MS’in özürlülük (disabilite) etkisini yavaşlatabilir ve sahip olduğunuz relaps sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Doktorunuz, AVONEX PEN’i ne kadar süre ile kullanacağınız veya ne zaman bırakmanız gerektiği hakkında size öneride bulunacaktır.

AVONEX PEN nasıl etki eder?

MS, sinir (beyin veya omurilik) hasarı ile bağlantılıdır. MS’te vücudunuzun savunma mekanizması, kendi miyelinine -sinir liflerini çevreleyen ‘izolasyon’a-karşı tepki gösterir. Miyelin zarar gördüğünde ise, beyin ile vücudun diğer bölümleri arasındaki iletişim bozulur. MS’in belirtilerine yol açan bu durumdur. AVONEX PEN, vücudunuzun savunma mekanizmasının miyeline saldırısını engelleyerek etki ettiği düşünülmektedir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

İnterferon beta-1a etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Rebif 22 mcg(6MIU) Kullanıma Hazır Şırıngada Enjeksiyonluk Çözelti-KÜB
Rebif 44 mcg(12MIU) Kullanıma Hazır Şırıngada Enjeksiyonluk Çözelti-KÜB
Avonex Pen 30 mcg/0.5 mL IM Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Enjeksiyonluk Çözelti KÜB

Kullanım Talimatları
Rebif 22 mcg(6MIU) Kullanıma Hazır Şırıngada Enjeksiyonluk Çözelti-KT
Rebif 44 mcg(12MIU) Kullanıma Hazır Şırıngada Enjeksiyonluk Çözelti-KT
Avonex Pen 30 mcg/0.5 mL IM Kullanıma Hazır Dolu Enjeksiyon Kalemi İçinde Enjeksiyonluk Çözelti KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.