Apireks Cold&Flu 200 mg/30 mg Film Kaplı Tablet-KÜB

KISA ÜRÜN BİLGİSİ

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

APİREKS COLD & FLU 200mg/30mg film kaplı tablet

2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde:

Ibuprofen

200 mg 30 mg

Psödoefedrin hidroklorür

Yardımcı maddeler:

Laktoz monohidrat    36.37    mg

FD&C Sarı #6 (El 10)    0.06    mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

3. FARMASÖTİK FORM

Film kaplı tablet

4. KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasy onlar

APİREKS COLD & FLU, grip, soğuk algınlığı veya sinüzit gibi hastalıkların seyrinde görülen burun tıkanıklığı, baş ağrısı, ateş, vücut ağrıları ve diğer ağrıların giderilmesine kullanılır.

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda, önerilen başlangıç dozu 2 tablet ve devamında gerekli ise her 4 saatte bir 1-2 tablet şeklinde kullanılmalıdır.

Hekim tarafından önerilmedikçe günde 6 tabletten fazla alınmamalıdır. Daima etkin en küçük doz kullanılmalıdır.

Kısa süreli kullanım içindir.

5 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

Uygulama şekli:

APÎREKS COLD & FLU, sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak, 1 bardak su ile alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda APİREKS COLD & FLU kullanımından kaçınılmalıdır.

Oral şiddette böbrek yetmezliğinde dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Pediyatrik popülasyon: 12 yaş ve üzeri çocuklarda kullanılmalıdır.

Geriyatrik popülasyon: Bu hasta grubunda NSAİİ kullanımı ile ölümcül olabilecek gastrointestinal kanama ve perforasyon gibi istenmeyen etki sıklığı artmaktadır.

60 yaş üzerindeki hastalarda, hipertansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)(TÖ: yüksek tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) / İNG:hypertension)u, hipertiroidizm(TÖ: vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi / İNG:hyperthyroidism)i, diabetes mellitusu, kardiyovasküler hastalığı, iskemik kalp hastalığı, glokom(TÖ: göz içi basıncının artması / İNG:glaucoma)u veya prostat hipertrofi(TÖ: Vücudun herhangi bir bölümünün büyümesi / İNG:Hypertrophia)si (hiperplazisi) olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.

4.3. Kontrendikasyon(TÖ: İlacın kullanıldığı durum / İNG:indication)lar

APİREKS COLD & FLU, ibuprofene veya psödoefedrine, diğer adrenerjik ilaçlara ya da ilacın içindeki yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ibuprofen+Psödoefedrin Hidroklorür etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Apireks Cold&Flu 200 mg/30 mg Film Kaplı Tablet-KÜB
Coldfen Likit Kapsül KÜB

Kullanım Talimatları
DROFLU COLD TABLET KT
Apireks Cold&Flu 200 mg/30 mg Film Kaplı Tablet-KT
Coldfen Likit Kapsül KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.