Apireks Cold&Flu 200 mg/30 mg Film Kaplı Tablet-KT

• Tiroid beziniz hızlı çalışıyorsa, göz tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension)unuzda artış varsa, şeker hastalığınız varsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

• Feokramasitoma olan hastalarda (böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenal(TÖ: böbreğe ilişkin / İNG:renal)(TÖ: böbreküstü / İNG:adrenal(TÖ: böbreğe ilişkin / İNG:renal))in miktarında artışa sebep olabilmektedir).

• Bir bağ dokusu hastalığı olan Sistemik Lupus Eritematoz (SLE) rahatsızlığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

• Özellikle yaşlılarda ölümcül olabilen mide bağırsak sisteminde kanama ve delinme gibi ciddi yan etki görülme riski daha fazla olduğundan dikkatli kullanılmalıdır.

• Sporcu iseniz doping testi pozitif çıkabilir.

• Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla anı başlangıçlı, şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğu gelişebilir. Bu şikayetlerin ortaya çıkması durumunda psödoefedrin tedavisi hemen kesilmelidir.

• Daha önce size uzamış QT sendrom(TÖ: Sendrom (bulgu ve belirtiler) / İNG:syndrome)u (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum ) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa ilacı dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahil olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.”

APİREKS COLD & FLU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içecekler ile etkileşimi bildirilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

APİREKS COLD & FLU hamilelik boyunca kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İçerdiği psödoefedrin’in anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemi boyunca APİREKS COLD & FLU’nun kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve makine kullanımı

APİREKS COLD & FLU kullanımı sırasında baş dönmesi gelişebileceğinden araç ve makine kullanmayınız.

APİREKS COLD & FLU’nun içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

APİREKS COLD & FLU yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir.

Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intolerans(TÖ: ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük / İNG:intolerance)mız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

APİREKS COLD & FLU kaplamasında bulunan FD&C San #6 alerjik reaksiyon(TÖ: Tepki , yanıt / İNG:reaction)lara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Yüksek tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) ilaçları ile birlikte alındığında; tansiyon(TÖ: Tansiyon, kan basıncı / İNG:tension) düşürücü etkilerini azaltabilir.

• Varfarin ya da heparin gibi antikoagülan(TÖ: kan pıhtılaşmasını önleyen / İNG:anticoagulant)ların (kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar) pıhtılaşma engelleyici etkilerini artırabilir.

• Yan etki riski artabileceğinden aspirin, naproksen, selekoksib, nimesulid gibi COX-2 inhibitörleri dahil diğer NSAİ ilaçları ile birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.

• Kortizon grubu ilaçlar ile birlikte kullanıldığında mide-barsak kanalında ülser ve kanama riski artabilir.

• Aminoglikozid grubu antibiyotiklerin (örn. gentamisin, kanamisin, streptomisin) idrarla atılımı azalabilir ve istenmeyen etkileri artabilir.

• Kolestiramin (safra asidini bağlayan bir reçine) ile birlikte alındığında APİREKS COLD & FLU’nun etkisi gecikebilir.

• İdrar söktürücü ilaçlar (örn. turosemid gazid) ile birlikte kullanıldığında idrar söktürücü etki azalabilir ve böbrek bozukluğu riski artabilir.

• Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan Siklosporin ve Takrolimus ile birlikte kullanıldığında böbrek bozukluğu riski artabilir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8

İbuprofen+Psödoefedrin hidroklorür etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Apireks Cold&Flu 200 mg/30 mg Film Kaplı Tablet-KÜB
Coldfen Likit Kapsül KÜB

Kullanım Talimatları
DROFLU COLD TABLET KT
Apireks Cold&Flu 200 mg/30 mg Film Kaplı Tablet-KT
Coldfen Likit Kapsül KT

One Comment

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.