Alond 75mg Kapsül KT

KULLANMA TALİMATI

ALOND* 75 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir ALOND* kapsül 75 mg pregabalin içerir.

Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, titanyum dioksit (El71), kırmızı demir oksit (E 172), sodyum laurilsülfat, silika (koloidal susuz), şellak, siyah demir oksit (E172), propilen glikol (E1520), potasyum hidroksit.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçele edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALOND® nedir ve ne için kullanılır?

2. ALOND" ‘ıı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALOND" nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALOND”un saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

(ÎÖ

1. ALOND nedir ve ne için kullanılır?

ALOND“ 75 mg kapsül, siyah mürekkeple kapağında “Pfizer”, gövdesinde “PGN 75” yazılı turuncu-beyaz, sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 75 mg pregabalin içerir ve 14 kapsülliik alüminyum blisterler içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

ALOND“’, ağızdan alman ve kısmi sara (epilepsi(TÖ: sara / İNG:epilepsy)) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (perifer(TÖ: Merkezden uzak / İNG:periphery)ik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropati(TÖ: sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı / İNG:Neuropathy)k ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete(TÖ: kaygı, endişe / İNG:anxiety) (kaygı) bozukluğunun tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

ALOND". 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez

Nöropatik Ağrı

ALOND“ yetişkinlerde, merkezden uzak (perifer(TÖ: Merkezden uzak / İNG:periphery)ik) sinirlerin hasar gö rmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona(TÖ: Zona (Sinir iltihabına bağlı ağrılı bir deri hastalığı) / İNG:zona) gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

ALOND“ yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder(TÖ: ikincil / İNG:secondary) jeneralize(TÖ: Yaygın, genel / İNG:generalized) konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, ALOND “’u tedavinize ekleyebilir. ALOND“ sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Pregabalin etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Pagadin 75 mg Kapsül – KÜB
Gabaday SR 50 mg Tablet-KÜB
Gabaday SR 150 mg Tablet-KÜB
Gabaday SR 75 mg Tablet-KÜB
Prelica 150mg Kapsül KÜB
Prelica 25mg Kapsül KÜB
Prelica 300mg Kapsül KÜB
Prelica 75mg Kapsül KÜB
Neurober 75mg Sert Kapsül KUB
Neurober 300mg Sert Kapsül KUB

Kullanım Talimatları
Pagadin 75 mg Kapsül – KT
Gabaday SR 50 mg Tablet-KT
Gabaday SR 150 mg Tablet-KT
Gabaday SR 75 mg Tablet-KT
Prelica 150mg Kapsül KT
Prelica 25mg Kapsül KT
Prelica 300mg Kapsül KT
Prelica 75mg Kapsül KT
Neurober 75mg Sert Kapsül KT
Neurober 300mg Sert Kapsül KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.