Airplus 50/250 mcg Discair İnhalasyon İçin Toz – KT

KULLANMA TALİMATI

AİRPLUS 50/250 mcg discair inhalasyon için toz Ağızdan solunarak kullandır.

Etkin maddeler: İnhalasyon için her bir doz 50 mcg salmeterol’e eşdeğer 72,64 mcg salmeterol ksinafoat, 250 mcg flutikazon propiyonat içermektedir.

Yardımcı madde: 12, 67736 mg laktoz içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

r-‘

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

İ. AİRPLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. AÎRPLUS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AİRPLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AİRPLUS’ın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. AİRPLUS nedir ve ne için kullanılır?

AİRPLUS, etkin madde olarak salmeterol ve flutikazon içerir.

Salmeterol, bronkodilatör(TÖ: solunum yolu genişletici / İNG:bronchodilator)ler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollanmn duvarlarmda bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar.

Flutikazon ise kortikosteroidler adı verilen ilaç grubuna aittir ve yangı (iltihap, inflamasyon) giderici etkisi olduğundan, akciğerlerdeki hava yollanmn duvarlarmda oluşan şişme ve hassasiyeti azaltarak nefes alıp verme sorunlarım rahatlatır.

AİRPLUS, her uygulamada 50 mikrogram salmeterol ve 250 mikrogram flutikazon püskürten 60 dozluk bir cihazdır.

AİRPLUS aşağıdaki durumlarda kullanılır:

• Astım semptom(TÖ: belirti / İNG:symptom)larının düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amacıyla. Astım hastalığının basamaklı tedavisinde 3. basamaktan itibaren verilir.

• Düzenli tedavide orta ve ağır KOAH’lı (kronik(TÖ: Süregelen, uzun süren / İNG:chronic) obstrüktif akciğer hastalığı) hastalarda belirtilerin ve atak(TÖ: kriz. Ör. iskemik kriz (atak) / İNG:attack) sıklığının azaltılmasında

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7

Salmeterol ksinafoat/Flutikazon propiyonat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Airplus 50/100 mcg Discair İnhalasyon İçin Toz – KÜB
Airplus 50/250 mcg Discair İnhalasyon İçin Toz – KÜB
Fixflow 50 mcg/100 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KÜB
Fixflow 50 mcg/250 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KÜB
Fixflow 50 mcg/500 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KÜB
Fixlow 50 mcg/100 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KÜB
Fixlow 50 mcg/250 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KÜB
Fixlow 50 mcg/500 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KÜB
Aster Sanohaler 50/500 mcg İnhalasyon İçin Toz KÜB
Aster Sanohaler 50/250 mcg İnhalasyon İçin Toz KÜB

Kullanım Talimatları
Airplus 50/100 mcg Discair İnhalasyon İçin Toz – KT
Airplus 50/250 mcg Discair İnhalasyon İçin Toz – KT
Fixflow 50 mcg/100 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KT
Fixflow 50 mcg/250 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KT
Fixflow 50 mcg/500 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KT
Fixlow 50 mcg/100 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KT
Fixlow 50 mcg/250 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KT
Fixlow 50 mcg/500 mcg İnhalasyon İçin Toz İçeren Kapsül KT
Aster Sanohaler 50/500 mcg İnhalasyon İçin Toz KT
Aster Sanohaler 50/250 mcg İnhalasyon İçin Toz KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.