Airplus 25/250mcg İnhalasyon İçin Aerosol-KT

KULLANMA TALİMATI

AİRPLUS 25/250 mcg inhalasyon için aerosol Ağızdan solunarak kullanılır.

•    Etkin maddeler: İnhalasyon için her bir doz 25 mcg salmeterole eşdeğer 36,25 mcg salmeterol ksınafoat ve 250 mcg flutikazon propiyonal içermektedir.

Yardımcı maddeler: HFA 134a içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice^ okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

■ Bu    ilacın kullanımı sıracında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı

kullandığınızı söyleyiniz.

•Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AİRPLUS nedir ve ne için kullandır?

2. AİRPL US V kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AİRPLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AİRPLUS’ın saklanması Başlıkları yer almaktadır.

1. AİRPLUS nedir ve ne için kullanılır?

• AİRPLUS, salmeterol ve flutikazon adi, etkin maddeleri içeren solunum yolundan kullan,Imak için üretilmiş bir ilaçttr. Salmaterol uzun süre etkili bir bronş genişletici bir maddedir. Bu sayede akciğerlere giden havayollanmn aç.k kalmas, sağlan,r ve hava giriş ve çıkış, kolaylaşır. Etki en az 12 saat devam eder. Flutikazon propiyonat ise akciğerlerdeki şişme ve tahrişi azaltan bir kortikosteroiddir.

• AİRPLUS, her uygulamada 25 mikrogram salmeterole eşdeğer 36,25 mcg salmeterol ksınafoat ve 250 mikrogram flutikazon püskürten 120 doz içerir.

• AİRPLUS ast,m belirtilerinin düzeltilmesi ve kontrol altına alınması amac.yla kullanılır.

Doktorunuz astım gibi solunum problemlerinin önlenmesine yardımcı olmak amacıyla bu ilacı size reçete etmiştir.

İlacın detayları (sayfa): 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Salmeterol,flutikazon propiyonat etkin madde içeren ilaçlar

Kısa Ürün Bilgileri
Airplus 25/125mcg İnhalasyon İçin Aerosol-KÜB
Airplus 25/250mcg İnhalasyon İçin Aerosol-KÜB
Respiro 25mcg/50 mcg Aerosol İnhaler-KÜB
Respiro 25mcg/250 mcg Aerosol İnhaler-KÜB
Respiro 25mcg/125 mcg Aerosol İnhaler-KÜB

Kullanım Talimatları
Airplus 25/125mcg İnhalasyon İçin Aerosol-KT
Airplus 25/250mcg İnhalasyon İçin Aerosol-KT
Respiro 25mcg/50 mcg Aerosol İnhaler-KT
Respiro 25mcg/125 mcg Aerosol İnhaler-KT
Respiro 25mcg/250 mcg Aerosol İnhaler-KT

Bir Cevap Yazın

E-posta adresiniz gizli tutulacak.